Teadus: Aasia magistritööd 2015/2016

Aasiaga seotud teemadel kirjutatakse Eesti ülikoolides iga aasta mitmeid magistritöid. Käesoleval kevadel kaitstud Aasia teemalised magistritööd oleme nüüd AUKE lehele kokku koondanud. Palusime uurimustööde autoritel anda lühike ülevaade sellest, mida ja kuidas uuriti ning millised olid tulemused.

Magistritöödes keskenduti nii riikide välispoliitikale ning riikide vahelistele suhetele kui ka sisepoliitikale. Mitmete tööde fookuses olid identiteedi küsimused. Samuti kaitsti kaubandusele ja ettevõtlusele pühendunud töid. Konkreetsete riikidena olid tudengite huvisfääris Hiina Rahvavabariik, Jaapan, Türgi ja Iraan.

Hiina puhul uuriti nii riigi välispoliitikat, pehme jõu kasutamist, strateegilist kultuuri kui ka suhteid Jaapani ning Aafrika mandriga. Suisa kaks tööd keskendusid Hiinas äritegemisele Eesti ettevõtetest lähtuvalt. Kirjutati ka Euroopa Liidu siseturu kaitsemeetmetest seoses Hiinast pärit toodetega. Türgi tööde fookuses oli kurdi faktori mõju riigi poliitikale ning koostöö Euroopa Liiduga migratsioonikriisi kontekstis. Jaapani puhul uurisid tudengid nii põlisrahva ainude identiteeti kui ka nunnususele rõhuvat esteetikat.

Loe põhjalikumaid ülevaateid ülikoolide alalehtedelt:

 1. Tallinna Ülikoolis kaitstud tööd
 2. Tartu Ülikoolis kaitstud tööd
 3. Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud tööd

Kaitstud magistritööd

 1. “Ethnic Identity of the Indigenous Ainu people in Japanese society”, Susanna Nukke, TLÜ
 2. “Riigiidentiteedi roll Iraani välispoliitikas: 2013-2015 tuumaläbirääkimistel põhinev analüüs”, Sandra Peets, TLÜ
 3. “Kawaii-esteetika kui identiteet noorte seas Jaapani tänavamoe näitel”,  Ann Talistu, TLÜ
 4. “Hiina uus välispoliitika: Müüt või tegelikkus?”, TLÜ
 5. Tarmeko LPD OÜ mööbli turupositsiooni arendamine Hiina turul”, Mairo Kooser,
 6. “Euroopa Liidu siseturu kaitsemeetmete mõju ausa konkurentsi taastamisele: Hiina Rahvavabariigist pärit kinnitusdetailide impordi kaasus”, Targo Podekrat,
 7. „Gifts make salves just as whips make dogs: Re-examining neo-colonialism in the context of China’s cooperation with the African continent.“, Katrin Winter,
 8. “Milline on kurdi faktori mōju Türgi sise-ja välispoliitika julgeolekustamisele”, Alice Lõhmus,
 9. “Hiina Rahvavabariigi strateegiline kultuur ja ‘rahumeelse tõusu’ poliitika”, Juhan Kinks,
 10. „Eesti ettevõtjate edutegurite määratlemine äritegemisel Hiinas”, Helen Michaels, TTÜ
 11. „Euroopa Liidu ja Türgi suhted põgenikekriisist, kultuurist, ajaloost ja religioonist lähtuvalt”, Fatma Azra Özay, TTÜ
 12. “Hiina ja Jaapani suhted Taiwani kontekstis”, Ruslan Umarov, TTÜ
 13. “Hiina pehme jõud”, Roman Kozlov, TTÜ

auke.ee aeg on läbi:(

Auke.ee sisu enam ei uuendata. Sel lehel toodud sisu on taastatud internetiarhiivist auke.ee kunagise hiilguse austuseks ja katkiste veebilinkide parandamiseks. Rahu tema põrmule!

Rest in peace auke.ee