line line line

Vladimir Sazonov

Capture

Foto: Lauri Kulpsoo

Vladimir Sazonov on TÜ Orientalistika keskuse vanemteadur ja KVÜÕA teadur. Vladimir on omandanud filosoofiadoktori kraadi (ajalugu) Tartu Ülikoolis. Liskas on ta õppinud Tallinna Ülikoolis, Gööttingenis ja Baselis ning täiendanud ennast Istanbulis, Moskvas, Innsbruckis, Pariisis. Ta on õppinud Lähis-Ida ajalugu, arheoloogiat, kirjandust ja keeli: sumeri, akkadi, hetiidi, ugariti, vana-pärsia, araabia ja pärsia.

Alates 2001 aastast on Vladimir osalenud rahvusvahelistel konverentsidel. Ta on järgnevate organisatsioonide liige: International Association for Assyriology, Society of Biblical Literature, Eesti Akadeemiline Orientaalselts, Eesti Assüürioloogia Selts, Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts.

Peamisteks uurimisvaldkondadeks on tal muistse Lähis-Ida riiklik ideoloogia ning propaganda, islamiäärmuslus, poliitiline ajalugu ja usundilugu, tänapäeva Lähis-Ida ideoloogia, propaganda ja Venemaa infosõjad. Vladimir on alates 2005 aastast lugenud loenguid Lähis-Ida aja-, kultuuri- ja usundiloost TÜs, KVÜÕAs ja TLÜs.

Lisaks on Vladimir avaldanud mitmeid artikleid erinevates teadusajakirjades Eestis, Saksmaal, Lätis, Portugalis, USAs, Hollandis, aga ka ajalehtedes Eestis ja välismaal; tõlkinud ida tekste ning avaldanud mitu raamatut eesti ja saksa keeles.

Vladimir Sazonov Eesti Teadusinfo Süsteemis