line line line

Ettevõtluses

Eesti ettevõtjate seas on huvi Aasia turgude suunas aasta aastalt kasvanud. Potentsiaalsetest koostöövõimalustest Eesti ettevõtjatega ja Eestisse investeerimisest on järjest enam huvitatud ka Aasia ettevõtted. Aktiivsemat huvi on nende seas üles näitamas Hiina ettevõtted, kelle kõrval on oma koha sisse võtnud ka Jaapani ja Lõuna-Korea ettevõtted.

Väliskaubanduses on Aasia riikide osakaal väike. Juhtival kohal on siin Hiina, mis Hiina majanduse ja turu suurust arvesse võttes ei tule üllatusena. Ülevaate Hiina majandus ja kaubandussuhete arengust leiab Välisministeeriumi kodulehelt. 2014. aasta lõpuks moodustas Eesti eksport Hiina koguekspordist 1,2% ja import koguimpordist  4,5%, mis on märgatav kasv võrreldes 2013. aasta protsentidega (vastavalt 0,8% koguekspordist  ja 3,3% koguimpordist). Lisaks Hiinale on Eesti ettevõtjate tähtsamateks ekspordipartneriteks Aasias Jaapan ja Korea Vabariik, impordipartneriteks aga Taiwan ja Hong Kong.

Viimaste aastate jooksul on märkimisväärselt kasvanud eesti ettevõtjate huvi Hiina sihtturu vastu. Kasvanud on Hiina turule sisenenud ettevõtete arv –  seda peamiselt eksportööridena, kuid tekkinud on ka otseinvesteeringuid. Siinjuures Hiina kui odava tööjõuga tootmiskeskkonna järk-järguline kadumine ei ole mõjutanud Eesti ettevõtjate huvi Hiina turu suhtes. Pigem on Eesti ettevõtjad  tervitanud Hiina turu küpsemise protsessi ja tarbijaskonna teadlikkuse kasvu, mis soosib ennekõike pigem kvaliteetset toodet kui soodsat hinda.

Alates 2015 pakub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) eraldi Hiina-suunalist teenustepaketti Eksport Hiina, mille eesmärk on  eelkõige vastata ettevõtete vajadusele suurendada oma töötajate teadmisi, oskusi ja kogemusi Hiina sihtturule sisenemise ja sealse ärikeskkonna teemadel. Lisaks toestab EAS eksportööride tegevust Aasia suunal läbi Aasia Värava, mis pakub kasulikku infot ja ülevaateid riikide lõikes. Hiina turule sisenemisel ja tegutsemisel on Eesti ettevõtjatele abiks ka projekti BENCH (Beneficial Business Relations between the Central Baltic Region and China) käsiraamat Handbook for Small and Medium-sized Companies.

Uudised ja artikleid ajakirjandusest

17.05.2015 Hiina tootja rajab esimese Euroopa tehase Eestisse

14.05.2015 Hiina impordi-ekspordi mess avas ettevõtetele uksi

24.03.2015 Ratso: Eesti tootjail on avastamata Korea turg

18.01.2015 Estonia klaverivabrik registreeris plagiaadi tõttu Hiinas kaubamärgi 

05.11.2014 Hiina pakub ärivõimalusi

19.08.2014 Kas Hiina ootab eestlasi? Kosilaste järjekord on pikk ja eristuda keeruline

29.07.2014 Hiina-eufooria on möödas, ettevõtjad pöörduvad tagasi Euroopasse

10.06.2014 EASi Hiina välisesindaja: odav Hiina on kadumas

22.10.2013 Eesti müüb hiinlastele puhast õhku 

03.04.2013 Eesti looduskosmeetikafirma JOIK alustab eksporti Jaapani turule 

02.04.2013 Hiina liikumas kõrgtehnoloogilise tootmise poole

November 2010 Agressiivse sarmiga Korea turule 

Suuremat huvi on Aasia suunal väljendatud järgmistes sektorites:

 Toiduaine- ja joogitööstus

13.02.2015 Kruuda: Suuremahulist eksporti Jaapanisse piiravad piimatootjad

23.01.2015 Tööstused valmis müüma veerand juustutoodangust Jaapanisse

23.01.2015 Piimatööstuse juht: Jaapanis pole lihten isegi kohtumise aega saada

21.01. 2015 Vaata milliseid toidukaupu Eesti Hiinasse praegu müüb 

20.01.2015 Hiina asepõllumajandusminister külastab Eestit

14.01.2015 Sulling sõidab Jaapanisse

Puidutööstus

24.03.2012 Kuidas pääseda puidutoodetega Hiina turule?

Seadmed ja masinad

25.12.2014 Enics Eesti: Uuel aastal ootame Hiinast miljoneid ja miljoneid

IT ja teenused

02.12.2014 Fortumo sõlmis leppe kahe Hiina nutitelefonide tootjaga 

12.11.2012 Hiina riigi tunnustus tõi Eesti töö China Telecomiga

29.10.2012 GuardTime sai tunnustuse Hiina valitsuselt

 Turism

12.02.2015 EAS: Eesti turism sõltub tugevalt Soome turu olukorrast

17.09.2014 Eesti uues saatkonnas Pekingis toimus Eestit tutvustav seminar

18.09.2012 Aasiast pärit turistide arv eestis on kasvuteel

 Haridus

27.04.2015 Eesti ja Hiina haridusministrid allkirjastasid diplomite tunnustamise lepingu

02.07.2014 Aasia ajud Eestisse – kõrghariduse kommunikatsioon