line line line

TTÜ-l projektid koostöös Mitsubishi Motors Corporation’iga Jaapanist

Elektriautode andmekaeve
MitsubishiTeostajad: TTÜ infotehnoloogia-, mehhaanika-, majandusteaduskonna ja Eesti Kunstiakadeemia ühismeeskond.
Andmekaeve elektriautode energiasäästlike ja kõige efektiivsemate kasutusmustrite ning vastupidavuse uurimiseks põhjamaises kliimas perioodil september 2012 kuni märts 2013. TTÜ teadlased tuvastasid elektriautode  andmete töötlemisel erinevad kasutajate käitumismustrid ning kõrvutasid neid vahetute kasutajakogemustega. Uurimuse käigus tähendati üles ka kõige efektiivsemad Eesti oludele vastavad elektriautode kasutamisviisid. Eesti territooriumi kompaktsus ja vaheldusrikas kliima loovad elektriautode testimiseks suurepärased eeldused. Saadud teadmised võimaldavad teha arendusotsuseid elektriautode kasutusmugavuse parandamiseks. Uurimus põhineb enam kui 450 elektriauto, mis on riigi ja kohalike omavalitsuste käsutuses alates 2012. aastast, igapäevasel kasutuspraktikal. Esimese uurimistöö käigus visualiseeriti elektriauto kasutajate käitumismustrid talvel ja kevadel. Teise projekti raames visualiseeriti ka käitumismustrid suvel ja sügisel ning tehti aastaringse kasutajakäitumise kohta üldistav kokkuvõte.

Uuring elektriautode kasutamist soodustavatest poliitikameetmetest 
Teostaja: TTÜ infotehnoloogiateaduskonna meeskond
Eestit käsitleva osa koostamine suurema uuringu raames, milles analüüsiti elektriautode kasutamist soodustavate poliitikameetmete mõjusust erinevates riikides. Sisu konfidetsiaalne.
Projekti kestvus: 10.2013 kuni 02.2014

Nutikad algoritmid ja suurandmed 
Teostaja: TTÜ infotehnoloogiateaduskonna meeskond.
Koostöös Mitsubishi Motorsi Okazaki tehase parimate R&D teadurite-inseneridega töötatakse selle lepingu raames välja spetsiifilist nutikat algoritmi – modifitseeritud meetodit, mis toimiks tõhusalt ning oleks realiseeritav autodes genereeritud suurandmete põhjal. Sisu konfidetsiaalne.
Projekti algus: 01.2015