line line line

Konverents-doktorikool “Jaapan ja Eesti: tänapäeva väljakutsed humanitaarteadustes ja sotsiaalteadustes”

27.-29. septembril 2018 kutsuvad Tartu Ülikooli Aasia Keskus, Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi doktorikool ning Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool koostöös majandusteaduskonna ja õigusteaduskonnaga rahvusvahelisele ja interdistsiplinaarsele konverents-doktorikooli “Jaapan ja Eesti: tänapäeva väljakutsed humanitaarteadustes ja sotsiaalteadustes”.

Üritust rahastab Tartu Ülikool ASTRA projekt PER ASPERA (Euroopa Liit, Euroopa Regionaalarengu Fond). Üritust toetab Jaapani Suursaatkond Eestis.

Tänapäeva globaliseeruvas maailmas muutuvad kultuurilised erinevused väiksemaks ning üha sarnasemad on väga erineva ajalooga riigid, näiteks Jaapan ja Eesti. Elanikkond vananeb, tehnoloogia areneb kiiresti ja ühiskond muutub – nii Jaapanis kui ka Eestis. Mida see tähendab meie ühiskondade elanikele? Kuidas kiire tehnoloogiline edenemine mõjutab igapäevast tööelu? Milliseid pingeid ja probleeme tekitab pidev innovatsioonivajadus – ja kuidas ühiskond seeläbi muutub? Kuidas kirjanduses kajastuvad need ühiskondlikud muutused ja kuidas neid muutusi väljendatakse? Milliseid võimalusi pakuvad maailma suurim meelelahutussektor – digitaalmängud – ja millist rolli nad võivad tulevikus mängida?

Need on peamised küsimused, mille vastamisele konverents tahab kaasa aidata. Seega saavad osalejad käsitelda nimetatud teemasid mitmesugustel vaatepunktidest lähtuvalt ja märgata seosed erinevate valdkondade vahel.

Seminaril on kõnelejateks oma ala tippspetsialistid nii Jaapanist kui Eestist. Kaasatud on ka doktoritudengid.

Prof. emer. Kazuto Matsumura (University of Tokyo)

Prof. Hiromi Komori (Waseda University)

Prof. Yoko Gotoh (University of Kanagawa)

Prof. Kazunobu Oyama (University of Kanagawa)

Prof. Urmas Varblane (University of Tartu)

Prof. Toshiko Ellis (University of Tokyo)

Prof. Akinori Nakamura, (Ritsumeikan University, Center for Game Studies)

Prof. Merle Erikson (University of Tartu)

Prof. Hiroya Nakakubo (Hitotsubashi University)

Annika Rosin, PhD (University of Turku)

Seili Suder (University of Tartu, PhD student)

Indrek Ojam (University of Tartu, PhD student)

Mikhail Fiadotau (Tallinn University, PhD student)

Karl Jaagola (University of Tartu, PhD student)

Tutvu programmiga siin.

Seminar on avatud kõigile huvilistele, samas toimuvad registreerunud kraadiõppuritele ka kinnised arutelud.
Üritusele oodatakse osalema nii doktorante kui magistrante. Huvilistel on võimalus registreerida otse kodulehel:
http://doktorikool.humanitaarteadused.ut.ee/%C3%BCritused?lang=et#JapanE

Seminari töökeel on inglise keel.

Üritus toimub Ülikooli 18, Tartu Ülikooli peahoones, senati saalis (teisel korrusel) ja Sotsiaalvaldkonnas õppehoones Lossi 36-215.

Seminaris osalemise eest on võimalus saada 2 EAPd, selleks peab registreeruma ja osalema kogu programmis sh seminarides.

Osavõtt on tasuta.

Küsimuste korral palun võtta ühendust aadressil: elo.suld@ut.ee 
Loengu materjalid on registreerunutele kättesaadavad alates 25. septembrist 2018.
Üritus Facebookis.