line line line

BAAS konverents: kutse ettekannete esitamiseks, tähtaeg 30. november

Pilt: BAASi koduleheküljelt

Pilt: BAASi koduleheküljelt

Konverents Baltic Alliance for Asian Studies (BAAS) kutsub üles saatma individuaalsete ettekannete kokkuvõtteid (maks. 300 sõna) ja tudengite plakati formaadis ettekannete kokkuvõtteid (maks. 200 sõna) 30. novembriks.

Teine BAAS konverents toimub Tartu Ülikoolis 7.-9. aprillil 2016, korraldajaks Orientalistikakeskus. Konverentsi eesmärgiks on kokku tuua uurijad Baltikumist ja mujalt, et esitleda oma uurimisvaldkondi ning arutleda erinevatel Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika kultuure ja ühiskondi puudutavatel teemadel.

The Baltic Alliance for Asian Studies (BAAS) koondab enda alla Baltikumi ülikoolide osakonnad, mis tegevad Aasia, Lähis-Ida  ja Aafrika suunalise hariduse ja teadusega. Hetkel on BAASil 5 liiget: Tallinna Ülikooli Aasia Uuringute osakond, Tartu Ülikooli Orientalistikakeskus, Vilniuse ülikooli Orientalistikakeskus, Läti Ülikooli Aasia Uuringute osakond ja Vytautas Magnuse Ülikool.

Rohkem informatsiooni ettekannete kriteeriumite ja konverentsi enda kohta BAAS konverentsi koduleheküljelt.