line line line

TEADUS: Kaitsti esimene Jaapani uuringute doktoritöö Eestis

Kamo no Chōmei. (Foto: Kikuchi Yosai/Wikimedia Commons)

Kamo no Chōmei. (Foto: Kikuchi Yosai/Wikimedia Commons)

Eelmisel aastal kaitses Alari Allik Tallinna Ülikoolis väitekirja “Multiple Selves of Chōmei/Ren’in / Minade paljusus Chōmei/Ren’ini teostes“ , milles keskendub Kamo no Chōmei (dharma-nimega Ren’in, 1155-1216) teostele “Ülestähendusi erakuonnist” (Hōjōki, 1212) ja “Virgumismeele tärkamise kogu” (Hosshinshū, 1214). Neist esimene on kirjutatud esimeses isikus omaeluloolise tekstina, kus autor vaatab vanas eas tagasi elatud elule, teise aga on kogutud suur hulk budistlikke seletuslugusid (setsuwa), millest paljud on eeskujuks või hoiatuseks neile, kes on sihiks võtnud hea elu või surma. Autor analüüsib Kamo no Chōmei enesekirjutuse praktikaid ja pakub kirjaniku eluloo mõtestamiseks alternatiivi ajaloolise isiku kesksele eluloomudelile. Tegu on esimese Jaapani uuringutes kaitstud doktoritööga Eestis.

Paljude keskaegsete Jaapani autorite elulood on tihtipeale konstrueeritud nende endi kirjutatu põhjal. Alliku sõnul tuleks neid tekste aga võtta kirjandusena, kus enese teiseks või teistsuguseks kujutlemisel on suur roll: “Kui loobuda kirjandusajaloos kinnistunud eluloolisest mudelist, milles taandatakse kõik kirjutised ühe ajaloolise isiku eneseväljenduseks, kaob kiusatus välistada tekstide selliseid tahke, mis domineerivasse biograafilisse narratiivi ei sobi“.

Alari Alliku doktoritöö valmis Tallinna Ülikooli vanemteadur Rein Raua ja Londoni Ülikooli professor Rajyashree Pandey juhendamisel. Oponendid olid Tallinna Ülikooli dotsent Eneken Laanes ja Tsuda kolledži (Jaapan) professor Saeko Kimura.

Alari Allik on Tallinna Ülikooli Aasia suuna juht ning Jaapani keele ja kultuuriloo lektor.Tallinna ülikooli kirjastuse bibliotheca asiatica sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō “Mägikodu” ja Fujiwara noTeika koostatud “Sada luuletust, sada luuletajat”, mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.

LOE LISAKS:
Alari Alliku doktoritöö
Jaapani uuringute vallas kaitstakse esimene doktoritöö