line line line

Kursused tänapäeva Kagu-Aasiast rahvusvahelistelt õppejõududelt TLÜs

2015. aasta kevadel külastavad Eesti Aasia Uuringute Keskuse kutsel Tallinna Ülikooli kolm silmapaistvat ühiskonnateadlast Austraaliast, Taist ja Singapurist, kes kokku pakuvad 4 põnevat kursust. Kursuste fookuses on küll poliitilised ja ühiskondlikud arengud Aasias, ent oma haardelt ja sisult pakuvad need mõtlemis- või võrdlemisainet ka tudengitele kommunikatsiooni, antropoloogia, meedia- või kultuuriuuringute, sotsioloogia, rahvusvaheliste suhete või riigiteaduste valdkondades.

Kursused on magistritasemel, kuid avatud ka doktorantidele ning edasijõudnud ja huvitatud bakalaureuseõpilastele!
Külalisüliõpilased leiavad registreerimise kohta informatsiooni Aasia mooduli kodulehelt.
Mitteüliõpilastest huvilistel on võimalik kursusi  kuulata registreerudes Avatud Ülikooli kaudu.

Kursustele registreerimine on avatud kuni 02.02.2015! 

Dr.James

James Gomez

Dr James Gomez on endine Singapuri opositsioonijuht, kes hetkel baseerub Zhuhais asuvas Beijing Normal University ja Hong Kong Baptist University poolt rajatud kolledžis United International College. Ta on töötanud nii Austraalias, Jaapanis, Malaisias, Singapuris, Rootsis kui Tais erinevates ülikoolides, mõttekodades ja mittetulundusühingutes. Interneti tõhusa kasutamise eest poliitilises kommunikatsioonis on ajakiri Asiaweek nimetanud Jamesi üheks Aasia 50-st kõige mõjuvõimsamast suhtlejast ning Newsweek Aasia teerajajaks.

Jamesi kursus “New Media and Politics in Southeast Asia” uurib, kuidas kodanikuühiskonna grupid, erakonnad ja eraisikud Kagu-Aasias kasutavad alternatiivseid sotsiaalmeediakanaleid, kuidas see mõjutab rahvastiku poliitilist osalust ning kuidas käib võitlus sotsiaalmeedia kontrolli üle. Kursus toimub perioodil 02.02 – 19.02  teisipäeviti kell 12.00 – 16.00 ruumi A-002 ja neljapäeviti 14.00 – 18.00 ruumis A-006.

 

Catherine Earl

Catherine Earl

Dr Catherine Earl (Federation University Australia), sotsiaalantropoloog, on õpetanud ülikoolides Austraalias (Monash University, Victoria University)  ja Vietnamis (Vietnam National University) ning saanud õpetamisviisi eest mitmeid autasusid. Tema doktoritöö (2008) uuris kaasaegse Vietnami linnade jõukama keskklassi tekkimist, tuginedes 15 kuud kestnud välitöödele Ho Chi Minhi linnas. Uurides maalt linna asunud haritud naiste eluteed, näitab uurimus – ja tema hiljuti avaldatud raamat Vietnam’s New Middle Classes: Gender, Career, City (NIAS Press, 2014) – kuidas linnastumine on Vietnamis (aga ka mujal Kagu-Aasias) esile kutsunud muutused mitte ainult maa- ja linnaelus, vaid ka traditsioonilistes soorollides. Catherine uurib hetkel megalinnade elukeskkonda kiirestiareneva Ho Chi Minhi linna näitel, samuti huvitab teda laste ja noorte saatus Kagu-Aasia konfliktipiirkondades ja diasporaakogukondades.

Catherine’i üks kursus “Middle Class Southeast Asia” käsitleb Aasia sajandiks nimetatud 21.sajandil toimunud keskklassi tõusu Kagu-Aasia riikides ja võrdlevalt globaliseeruvas maailmas laiemalt. Põhifookus on keskklassi poliitilisel, sotsiaalkultuurilisel ja majanduslikul käitumisel ja rollil Kagu-Aasia riikide jõukuse kasvus. Teisipäeviti kell 14.00 ruumis S-233.

Catherine’i teine kursus “Writing Identities” aitab tudengitel arendada oma kirjutamisoskusi kultuuri ja identiteetide teemal ning analüüsida etnograafilisi tekste. Kolmapäeviti kell 14.00 A-447.

Pavin-Pic

Pavin Chachavalpongpun

Dr Pavin Chachavalpongpun on kõrgelthinnatud Tai dissident, häälekas ja aktiivne sotsiaalmeediat kasutav Tai ühiskonnategelane, keda Facebookis jälgib üle 75 000 isiku nii Tais kui rahvusvaheliselt ning kes hetkel baseerub Kyoto Ülikoolis Kagu-Aasia uuringute keskuses. Pavin on mitme raamatu autor  (A Plastic Nation: The Curse of Thainess in Thai-Burmese Relations; Reinventing Thailand: Thaksin and His Foreign Policy). Tema doktorikraad politoloogias (2002) pärineb Londoni Ülikoolist (School of Oriental and African Studies).

Pavini kursus “Southeast Asian states andsocieties: contestations in transformed politics” annab hea ülevaate ning põnevat siseinfot tänaste Kagu-Aasia riikide poliitilistest korraldustest, ühiskondlikest väärtustest ja väljakutsetest, ning demokraatia erinevatest vormidest nagu Twittemocratisation, diststiplineeritud demokraatia, ‘demokraatiat pooldav’ autoritaarsus, ja palju muud. Kursus toimub perioodil 06.04 – 27.04  esmaspäeviti kell 12.00 – 16.00 ruumis N-207 ja neljapäeviti kell 14.00 – 18.00 ruumis A-543.