line line line

MTÜ Mondo kutsub erialaspetsialiste vabatahtlikule tööle Birmasse

MTÜ Mondo kutsub erialaspetsialiste kandideerima 2017/2018. aasta vabatahtlike lähetusvooru. Vähemalt 2-aastase töökogemusega inglise keele õpetajale avaneb võimalus veeta kaks kuud (nov-dets 2017) Birmas, et koolitada sealseid kolleege ning aidata kaasa kohalike kogukondade olukorra parandamisele. Kandideerimistähtaeg on 23. aprillil 2017.  Vestlused toimuvad valitud kandidaatidega mai alguses ning ettevalmistavad koolitused koostöös Aasia Uuringute Kojaga Eestis mai lõpus, juunis ja augustis.

Vabatahtliku tööülesanded on:

1) korraldada täiendkoolitusi inglise keele õpetajatele;

2) pakkuda noortele inglise keele täiendõpet ja demokraatlike väärtuste koolitusi;

3) võimalusel algatada sõpruskoolide suhteid Eesti ja Birma koolide vahel;

4) toetada uurimuse läbiviimist Birmas koostöös Aasia Uuringute Kojaga Eestis;

5) korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.
Üldised nõuded kandidaatidele:

1) vanus alates 25 eluaastast;

2) inglise keele oskus suhtlustasemel;

3) erialane haridus ja töökogemus või väga pikaajaline töökogemus antud valdkonnas;

4) algatusvõime, võimekus töötada iseseisvalt oma tööaega ja tegevusi planeerides;

5) tervislik valmisolek (nii füüsiline kui vaimne) lähetuseks kuuma kliimaga piirkonnas, võimekus saada hakkama stressi ja üksiolekuga teises kultuuris;

6) võimalus osaleda ettevalmistavatel koolitustel ja valmisolek korraldada teavitusüritusi Eestis pärast lähetuse lõppu.

Kandideerimiseks palun saata ingliskeelne CV ning motivatsioonikiri aadressile vabatahtlikud@mondo.org.ee. Rohkem infot kandideerimise ja motivatsioonikirja kohta siin.