line line line

Uus meeskonnakoolitus keskendub Hiina ja Jaapani praktikatele

Alates sellest õppeaastast pakub Tallinna Ülikool organisatsioonidele eestikeelset tellimuskoolitust „Tööstressi ja läbipõlemisega toimetulek Hiina ja Jaapani praktikatele tuginedes“, mida viib läbi Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Aasia uuringute suuna juht Alari Allik.

Koolituse eesmärk on tutvuda Hiina ja Jaapani maailmavaadete eripäradega, õppida praktilisi võtteid tööstressi maandamiseks, läbipõlemise vältimiseks ning meeskonna koostöö tõhustamiseks.

Koolitusel tutvutakse Hiina ja Jaapani maailmavaadete eripäradega. Uuritakse, kuidas Hiina ja Jaapani praktikate abil parandada meeskonnatööd, kuidas üksikisik ja meeskond peaksid omavahel suhestuma, et vältida tööstressi ja läbipõlemist, kuidas olla tõhus ilma oma tervist ohvriks toomata ning kuidas häälestada meeskonna tegevust selliselt, et iga töötaja tunneks end olevat “oma kohal”.  Proovitakse igapäevaseid keerulisi olukordi vaadata uue nurga alt, et märgata võimalusi seal, kus paljud neid ei hooma. Tutvutakse erinevate praktilist meeleharjutustega, mis aitavad maandada stressi ja näha probleeme uuest vaatenurgast.

Kontakt ja täpsem info:

Elina Tahvel

tel: 509 021

elina.tahvel@tlu.ee

www.tlu.ee/kommunikatsioon