line line line

Tartu Ülikooli hambaarstid teevad koostööd Vietnami arstidega suulaelõhega laste ravimiseks

Mart Veliste 
AUKE, Tartu Ülikool
15.01.2016

Vähe on teada, et Eestil on Vietnamiga tihe koostöö meditsiinivaldkonnas. 2012. aastal sai alguse projekt, mille eesmärk on edendada teaduskoostööd Eesti, Vietnami, Rootsi, Norra ja Poola ülikoolide arstiteaduskondade vahel. Projekt kuulub Rootsi valitsuse poolt rahastatud SIDA programmi alla, mille missiooniks on vaesuse vähendamine maailmas.

Doktorandid Vietnamist
SIDA projekti algne ülesanne Eesti ja Vietnami vahelises koostöös oli sealsete õppejõudude taseme tõstmine. Doktorikraad on seal ainult mõnel üksikul ja inglise keelseid teadustöid ei ole publitseeritud rahvusvahelistes ajakirjades. Konkreetseteks partneriteks Vietnamis on Danang University of Medical Technology ja Hue University of Medicine and Pharmacy. Projekti raames on doktor Triin Jagomägi käinud seal loenguid pidamas. Väga aktiivselt tegutsevad teadustöö raames Vietnamis ka dotsent Katre Maasalu ja professor Sulev Kõks. Ülikoolide vahelise koostöö tulemusena on läbiviidud mitmeid uuringuid ja avaldatud teadusartikleid. Samuti viibib praegusel hetkel Tartu Ülikoolis mitmeid doktorante Vietnamist. Hambaarstide juures on kogemusi omandamas teise aasta doktorant Son Minh Nguyen ja esimese aasta doktorant Thai Van Nguyen. Mõlemad keskenduvad oma teadustöös Vietnami elanikkonna uurimisele. Täpsemalt uurib Son DaNangi piirkonna vanurite TM liigese olukorda ja Thai on spetsialiseerunud huule- ja suulaelõhedega lastele.

Hue ülikool

Hue University of Medicine and Pharmacy

Märtsis minnakse Kesk-Vietnami lapsi ravima
Märtsis suundub meeskond teadlasi Kesk-Vietnamisse Hue’sse, kus nädala jooksul võetakse vastu umbes 100-150 huule- ja suulaelõhega last. Selle raames kogutakse ka materjali Thai doktoritöö tarbeks. Kuigi Hue’s on selline laste ravi koostöö Koreaga toimunud juba kümmekond aastat, ei ole siiani läbi viidud uurimistöid patsientide andmete kogumiseks ja ravitulemuste hindamiseks. Eestist minevasse meeskonda kuuluvad lisaks Thai’le doktor Triin Jagomägi ja logopeed Lagle Lehes. Samuti abistab neid Son Minh, kes viibib hetkel Vietnamis ja kirjutab seal artikleid, kuna tema materjal on aasta tagasi juba kokku kogutud.

Meeskond viib lastel läbi kõneuuringud, hambaröntgenid, hammaste tervise ja hambumuse kontrolli. Doktor Jagomägi seletab projekti olulisust järgmiselt: „Kõik patsiendid saavad ka kirjaliku kokkuvõtte või ülevaate oma hammaste tervisest ja võib-olla päris esimese hammaste röntgenpildi. Loodame astuda nii esimesed sammud, et näidata kui vajalik on saavutada suulõhega lastel võimalikult vähe nähtav lõhedefekt ja arusaadav kõne, mis aitab tal edaspidi ühiskonnas hakkama saada. Nii algab töö, et Vietnami suulõhedega lapsed võiksid edaspidi saada ravi,mida neil praegu ei ole.“

Lähetus toimubki just doktor Jagomägi algatusel, kes on ka Thai Nguyeni juhendajaks. „Algas see kõik minu esimesest külastusest Hue ülikooli ja kuna ma oma teadustööna ja ravitööna tegelen suulõhedega lastega, nähes et see valdkond on seal armetus olukorras, tekkis mõte, et tuleks midagi teha. Nii sai leitud sponsorid, kes Thai kolmeks kuuks Eestisse aitasid tuua, siit edasi, hakkasime ette valmistama tema doktorantuuri pääsemist.“ Reisi rahastuse on aga meeskond ise erinevatest allikatest kokku otsinud. Näiteks peab meeskond kindlasti röntgenuuringute eest maksma. Samuti võetakse ise kaasa seadmed (nasomeeter, fotokaamera, intraoraalne skänner, peeglid jne).

Hue hambaravi

Hue Ülikooli hambaraviosakond

Suulõhe sündroom
Suulõhe sündroom on üks kõige levinuimaid kaasasündinud defekte maailmas, mis mõjutab vastsündinuid suhtes 1:500 kuni 1:2500 sõltuvalt geograafilisest asukohast. Thai on ajakirjale „Hambaarst“ öelnud: „Vietnamis sünnib igal aastal ligi 130 000 last huule- ja suulaelõhedega, kuid vastavaid uuringuid selle kohta on tehtud vähe.“  Kuigi sündroomi tekke põhjused pole arstidele täielikult selged, on leitud, et konditsiooni mõjutavad nii geneetilised (kromosoomi hälbed) kui ka keskkonna faktorid (raseduseaegne suitsetamine, alkoholi tarbimine, foolhappe ja tsinki puudulikkus ning mitte-retseptiravimite kasutamine).

Suulõhe sündroomiga laste raviprotsess on pikk, algab see lõhe sulgemise lõikustega ja peaks jätkuma kõne-, hambumuse ja muude probleemide lahendamisega erinevates vanuseperioodides. Vietnamis on aga ravivõimalused piiratud. Lõikusi teevad seal välismeeskonnad, sest siis on see patsiendile tasuta. Logopeedilist- ja hambumusanomaaliate ravi Vietnamis enamasti ei toimu, sest selle eest pered maksta ei jõua. Võrdluseks, Eestis katab Haigekassa lõhedega laste puhul kõik vajaliku kuni 19nda eluaastani.

Võimalus toetada
Doktor Triin Jagomägi kutsub oma Facebooki lehel üles kõiki huvilisi toetama projekti väikeste kingitustega, mida Vietnami suulõhedega lastele saata. Kingitus võiks olla uus ja väike, et neid saaks kergelt kohale toimetada. Kingitusi võib tuua Tartu (Kuperjanovi 70) või Tallinna (Lelle 24) Ortodontiakeskuse registratuuri või panna pakiautomaati Triin Jagomägi nimele.


LUGEMISSOOVITUSED:

Son Minh Nguyen, Minh Khac Nguyen, Saag M, Jagomagi T. “The Need for Orthodontic Treatment among Vietnamese School Children and Young Adults”, International Journal of Dentistry, 2014
Nguyen Minh Son, Voog-Oras Ü, Jagomägi T, Nguyen Toai, Saag M „Tooth Loss and Risk Factors in Vietnamese Elderly“, International Dental Journal, 2015 (abstract)
Minh Son Nguyen, Mare Saag, Van Nho Le, Thuy Trang Nguyen, Bui Bao Tien Nguyen, Triin Jagomagi „The Assessment of facial golden proportions in Vietnamese females”. Journal of Practical Medicine, published by Ministry of Health of Vietnam, 2014; 944:418-421
Nguyen Minh Son; Ho Duy Binh; Minh Khac Nguyen; Maasalu K, Kõks S, Märtson A, Saag M, Jagomägi T. “The severity of malocclusion in Vietnamese osteogenesis imperfecta patients” (in press)
Minh Son Nguyen, Saag M, Nho Van Le, Trang Nguyen Thuy, Jagomagi T, “The golden proportion in facial soft-tissues of Vietnamese females“, Stomatologija, 2015 (in press)