line line line

TEADUS: doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis kaitses oma doktoritöö Helen Geršman, kes uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid.

Doktoritöös uuritakse Usāma ibn Lādini sõnumeid retoorilisest vaatenurgast, mida pole sarnaselt varem analüüsitud. “Antud meetod on leidnud laiemat rakendust just piibli uuringutes, kuid araabiakeelsetel tekstidel on seda veel vähe proovitud,” selgitas Geršman. Doktoritöö koosneb kahest suuremast sisupeatükist. Esimene kajastab Usāma ibn Lādini elulugu ja baasideid ning teine uurib juba täpsemalt tema sõnumeid.

Doktoritöös jagatakse Usāma ibn Lādini baasideed kolmeks suuremaks teemaks: islamiriik, vaenlane ja džihaad. “Tema sõnumite peamine eesmärk on veenda islami kogukonda individuaalse džihaadi vajalikkuses ja legaalsuses,” selgitas Geršman.

“Töö praktiline väärtus seisneb ibn Lādini sõnumite kataloogi koostamises ning kolme tema sõnumi täielikus tõlkimises. Näited on tulnud retoorilisel analüüsil abiks, et mõista ibn Lādini sõnumite mõju araabia keele kõnelejate seas, kes tunnevad ühisosa kui mitte läbi jagatud vaadete, siis läbi araabia retoorika,” lisas ta.

Doktoritöö pealkiri on “From Terrorist Leader to Voice of Ǧihād. A Rhetorical Analysis of Usāma ibn Lādin’s Messages” (“Teekond juhtivterroristist džihaadi eestkõnelejaks. Usāma ibn Lādini sõnumite retooriline analüüs”) ja selle avalik kaitsmine toimus 20. juunil Tallinna Ülikoolis. Doktoritöö juhendaja on Tallinna Ülikooli professor Otto Jastrow, oponendid Bergeni Ülikooli dotsent Frank Weigelt ja Jeruusalemma Heebrea Ülikooli professor Michael Lecker.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.