line line line

TEADUS: doktoritöö uuris kulgemisõpetuse mõju Hiina “maastiku” tajumisele

Jekaterina Koort kaitses Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis oma doktoritöö hinnanguga “kaitstud esiletõstmisega”. Tema töö fookuses on Hiina “maastiku” (shanshui) kontseptsiooni kujunemine Song’i dünastia (960-1279) kunstiteoorias ja praktikas. Seda vaadeldakse paralleelselt sel ajal Hiina ühiskonnas aset leidnud kultuuriliste ja poliitiliste protsessidega.

“Täpsemalt on väitekirja fookuses inimeste mõtteviisis toimuv üleminek, mida seostatakse intellektuaalse eliidi tulekuga ühiskondlikule ja poliitilisele areenile. Eriti selle grupi propageeritud ideoloogia, neokonfutsianismi võidukäiguga Hiina vaimuelus,” selgitas Koort. Ta lisas, et töös näidatakse maastikuteooria ja -maalide vaatluse abil, kuidas erinevate sotsiaalsete gruppide poliitiline võitlus peegeldub looduse kujutamise viisides ning kuidas neokonfutsianistliku kulgemisõpetuse koolkonna sees levinud vaated mõjutasid maastiku tajumist ja kujutamist.

“Teostatud analüüs näitas, et kulgemisõpetuse mõju keskkonna tajumisele ja maastiku kujutamise traditsiooni kujunemisele ei saa alahinnata. Doktoritöö eesmärk oli tõestada, et maastik kui kultuurilise muutuse näitaja ei ole kõigest tekst, mida saab lugeda, vaid seda võib vaadelda kui omamoodi lahinguväljana, kus tähendused mitte ei ole lõplikult kinnistunud, vaid võistlevad omavahel pealejäämise nimel,” selgitas Koort ja lisas, et lähtus doktoritöös Song’i dünastia maastikukunstis ja maaliteoorias peegelduvatest hoiakutest keskkonna suhtes.

Sotsiaalpoliitilisest aspektist vaadelduna pakub traditsiooniline Hiina maastikumaal uue vaatenurga riigi võimu ja vaimu diskursuse muutusele Song’i dünastia valitsemisajal. Jekaterina Koorti sõnul ilmneb maalide vaatlusel, et ideed, mis olid levinud maastikuteoreetilises kirjanduses, leidsid neis ootuspäraselt kajastust mõningase hilinemisega.

Doktoritöö pealkiri on “Maastik shanshui 山水 Hiina võimu ja vaimu diskursuses: vaade läbi Song’i dünastia kulgemisõpetuse” (“Landscape Image in a Moral and Political Discourse of the Song Dynasty China: Viewed from the Perspective of the Neo-Confucian “Teaching of the Way”) ja selle avalik kaitsmine toimus 2. juunil 2017. Doktoritöö juhendajad on Margus Ott ja Tallinna Ülikooli juhtivteadur Rein Raud. Oponendid on Tallinna Ülikooli professor Kersti Markus ja Tartu Ülikooli dotsent Märt Läänemets.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

Lisainfo:

Kerli Onno