line line line

TEADUS: Margaret Lyngdoh kaitses Kirde-India khaside ühiskonnale keskenduva doktoritöö

Margaret Lyngdoh

25. aprillil kaitses Tartu Ülikoolis oma doktoritöö Margaret Lyngdoh teemal „Teisenemine, traditsioon ja elatud tõelus: Kirde-India khaside rahvapärased usundilised maailmad“ („Transformation, Tradition and Lived Realities Vernacular Belief Worlds of the Khasis of Northeastern India”) folkroristika erialal.

Folkloristlikel välitöödel põhinev väitekiri keskendus Kirde-Indias elava khasi rahva usundilise pärimuse erinevatele ilmingutele (demonoloogia, maagilised transformatsioonid, surmakultuur). Alates 2010 aastast käis Margaret kaks korda aastas Indias, et teha kaks-kolm kuud välitööd. Täpsemalt oli Margareti doktoritöö eesmärgiks analüüsida khasi ühiskonna erinevaid tasandeid ja kogukondlikke aspekte ning mõtestada tänapäevaseid rahvauskumusi ja jutte nende mitmepalgelisuses.

"Fieldwork on June 11, 2016 at Umdohlun Village, South West Khasi Hills. Here can be seen Iaw Er, who is a 'Nong Byllei', a a rare kind of healer with abilities drawn directly from the supernatural world. Sitting with her is her grandson, who helped translate the interview into Sohra Khasi language."

Pilt Margareti välitööst, 11.06.16. Pildil Edela Khasi mägede ravitseja Iaw Er ja tema lapselaps, kes aitas intervjuud tõlkida.

Margareti töö tegi avastusi, mis olid vastupidised varasematest khasi intellektide ja kirjanike poolt levitatud stereotüüpidest khasi ühiskonna kohta.  „Näiteks, avastasin, et vaatamata ema liinist lähtuvast ühiskonnakorraldusest, ei paku see khasi naistele kaitset vägivalla ja rõhumise eest ning mõnikord loob selline ebaõiglus omakorda peegelduvat folkloori.“ Teisalt jõudis Margaret ka üldisema järelduseni folkloori ühiskondliku rolli kohta. Täpsemalt, folkloor võib mõnikord toimida inimgruppide lõhestajana. „Floorkloor võib luua gruppide vahelist distantsi ja stereotüüpe, mis võivad äärmuslikel juhtudel viia suisa grupivägivallani (mob violance) ja mõrvadeni.“

Margaret puutus Eestiga esmakordselt kokku 2009 aastal, kui ühel Kirde-India külas toimunud töötoas kuulis ta professor Ülo Valk’ilt Tartu Ülikooli rahvaluule osakonnast ja võimalusest kandideerida TÜsse DoRa5 raames. Kuigi nüüdseks on Margaret viibinud paljudes teistes Ameerika, Euroopa ja India folkloristika osakondades, peab ta siiski Ülo Valk’i poolt juhitud rahvaluule osakonda eriti elujõuliseks ja innustavaks. Praegusel hetkel on Margaret taas Indias Maghalaya osariigis välitööd tegemas ja järgmisi teadusartikleid kirjutamas.

Akadeemiline ülevaade tööst:

Töös analüüsitakse jutumaailma vastastikuseid suhteid ühiskondliku ja religioosse tegelikkusega. Valitud üksikteemades avalduvad sotsiaalne marginaliseerimine ning põliskultuuri ja moderniseeruva linnakultuuri konfliktid, samuti kogukondlikku identiteeti toetav kultuuri enesepeegeldus suhetes teiste etniliste rühmadega.  Ühtlasi analüüsib väitekiri erinevaid sotsiaalseid mehhanisme, mis aitavad khasidel ühtaegu hoida omakultuuri ja seejuures kohaneda modernsuse ja kristlusega. Väitekirjas on lähemalt uuritud jutupärimust haihtuvast hääletajast ja thlen’ist kui inimohvrit nõudvast deemonlikust olendist, kelle tähendusi on kujundanud khasi ühiskonna matrilineaarne struktuur ja Shillongi linna tugevasti urbaniseerunud keskkond.  Analüüsist ilmnes, et jutud kummitavatest surnutest ning thlen’i kummardavatest salalikest naabritest väljendavad leppimatust ühiskondlike vastuolude, ebaõigluse ja ebavõrdsusega. Selline sünge folkloor külvab ühiskonnas usaldamatust ja vihkamist, mis on avaldunud kollektiivse vägivalla puhangutes ja viinud teatud juhtudel mõrvadeni.  Khasi mägistel ääremaadel tuntud usk loomtransformatsioonidesse ning sellega seotud praktikad seevastu väljendavad kultuuri ja jutupärimuse järjepidevust ning kohanemisvõimet muutuvate oludega, mida olulise tegurina kujundab põlisusundile vastanduv ristiusk. Nende diskursuste tähendusväljad kujunevad omavahelistes pingetes ja vastuoludes, kusjuures põlisuskumuste demoniseerimine kiriku poolt on ühtlasi andnud neile elujõudu ja püsivust.

Tööd juhendas professor Ülo Valk. Oponentideks olid Dr Lidia Guzy (University College Cork (UCC), National University of Ireland) ja Dr Ergo-Hart Västrik (TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond).

LOE LISAKS:
Margaret Lyngdoh’i doktoritöö täismahus