line line line

TLÜ Aasia teemalised kursused kevadel 2017

Head 2017 aasta jätku!

Kuna ülikoolides on uus semester ukse ees, siis on õige aeg tutvust teha kevadiste kursustega. Siin on Sulle tutvumiseks Tallinna Ülikooli Aasia teemalised loengud ja seminarid, mida Tallinna Ülikooli Aasia uuringute suund pakub.

Kas teadsid ka, et Tallinna Ülikool pakub erinevaid Aasia ja Lähis-Ida keelte kursuseid? Kuni kõrgtasemeni (C1) on võimalik õppida araabia, jaapani ja TLÜ Konfutsiuse instituudi toel hiina keelt ning tugikeeltena saab omandada türgi ja pärsia keeli.

Hiina ühiskondTÄNAPÄEVA HIINA ÜHISKOND (HIL6384.HT), BA
Õppejõud: Katja Koort

Kursuse raames antakse ülevaate tänapäeva Hiina ajaloost, ühiskonna ülesehitusest, selles esinevates probleemidest ning luuakse eelised praktiliste oskuste tekkimiseks, mida saab rakendada kaasaegse Hiina analüüsiks. Kursus toetab valmisoleku osalemiseks spetsiifilises Hiina-teemalistes erikursustes ja seminarides. Tutvustatakse viie Hiina juhtide põlvkonna ajal aktuaalseks muutunud sotsiaalpoliitilisi nähtusi ja probleeme, käsitletakse vähemusrahvuste olukorda, naiste küsimust, linnastumist ja globaliseerumist, olukorda sõna- ja isikuvabadusega ning kodanikuühiskonna tekkimise võimalusi.

HIINA ÜHISKOND JA POLIITIKA  (HIL7253.HT), MA
Õppejõud: Katja Koort

Kursus käsitleb tänapäeva Hiina ühiskonnas ja poliitikas olulisi teemasid, nagu näiteks uusliberalism, osalus-sotsialism ja nn pehme poliitika. Samuti annab loengukursus ülevaate Hiina demograafia probleemidest, religioossest mitmekesisusest ja etnilistest konfliktidest, riigi arenguplaanide seostest keskkonnaprobleemidega ja inimõiguste küsimusest. Seminarides puudutatakse Hiina identiteedi kujundamist ja kehtestamist rahvusvahelisel areenil (suhted Lõuna- ja Põhja-Koreaga, Venemaaga, USAga, Jaapaniga, Taiwani ja Tiibeti küsimus jm). Kursuseprogramm koosneb nii loengutest kui seminaridest, üliõpilaselt oodatakse arutelus aktiivset osalemist ja rühmatööna ettekannete tegemist.

ParticipationPOLITICAL PARTICIPATION IN CONTEMPORARY CHINA (HIL7643.HT), MA
Course by Taru Salmenkari

One of the main questions about developments in China has been whether China will democratize and how this might happen. This course investigates how the Chinese people actually participate in politics and will provide theoretical tools to analyze how this participation relates to popular voice, political stability, regime legitimacy, and governance. The course takes seriously not only the forms of participation first developed in Western countries, but also the possibility that there can be other culturally or ideologically shaped ways to influence policy. It examines critically actual experiences of democratization outside China and takes into account various traditions of democracy.

Taru_everyday
EVERYDAY LIFE IN CONTEMPORARY CHINA (HIL7964.HT), MA 4EAP

Course by Taru Salmenkari

This course is an introduction to everyday politics in the People’s Republic of China. Economic, political and social changes in last decades have impacted ordinary Chinese lives. Chinese lifestyles, family structures and working environments have seen many changes due to political decisions and more general forces of modernization. The course explores how the personal, the political and the economic has been negotiated in China.

RESEARCHING ASIA: SOURCE ANALYSIS AND ACADEMIC ARGUMENTATION (HIL7419.HT) , MA 5EAP
Course by Taru Salmenkari

How to do research about Asian topics? What is a good research question for my MA thesis? How to structure my thesis? What kind of sources can I use? How to read these sources produced for non-academic use in different culture and in different historical situations? For questions like these, this course will provide practice and instructions. We will practice critical analysis and write a research plan, among other things.

Scene from the Tale of Genji - Photo of Souvenir Tale of Genji MuseumJAAPANI ESTEETIKA (HIL6558.HT), BA 4EAP
Õppejõud: Margit Juurikas

Jaapani vaimustavat kunsti, mille traditsioonid ulatuvad sajandite taha, on imetlenud paljud. Selle taustaks on mitmesugused aegade jooksul esile kerkinud esteetikal põhinevad ideed ja tõekspidamised nagu nt mono no aware (asjade paatos), wabi-sabi (tagasihoidlik ilu, roostenukrus), yūgen-okashi (müstiline sügavus, lõbusus/naeruväärsus), miyabi (elegants), shibui (lihtne ilu) jne, mis ei ole seotud pelgalt kunsti, vaid ka eluviisidega. Kursuse esimene pool käsitlebki neid arusaamu, vaatleb Heian’i aja õukonna nägemusi ilust (miks pidi naine oma hambad mustaks värvima jne), uurib, miks hakati Kamakura ajal rõhku panema lihtsusele ning milline oli Edo aja linnainimeste maitse.

Sealt edasi liigume nn filosoofilise, Lääne esteetikale vastava arusaamani ilust, mis hakkas Jaapanis tekkima 19. saj. Kursus lõpuosa on pühendatud tänasele jaapani esteetikale, millest nt kawaii’d , moe’d vm on vast nii mõnedki kuulnud.

NB! Kontakttunnid algavad märtsist. Enne seda üliõpilastel iseseisev töö, mille juhised Moodle’is!

LÄHIS-IDA KIRJANDUS (HIL6582.HT), BA 6EAP
Õppejõud: Helen Geršman, Tanno Tilgar, Inna Ossiptšuk
Teisipäeviti 10:15-11:45 ruumis M-131

lähisIda_helenAine Lähis-Ida kirjandused on põnev ülevaade Lähis-Ida kirjanduste arengukäigust. Laiemat käsitlust leiavad Araabia ja Türgi kirjandus ning väiksemas mahus Pärsia ja Heebrea vanem ning uuem kirjandus. Tõlked paeluvatest Lähis-Ida luule ja proosa näidetest saadavad mõnusa lugemisena kogu kursust. Ainet võivad võtta kõik huvilised BA õppetasemelt.

TÜRGI ROMAAN 1923-80(HIL7845.HT), MA
Õppejõud: Tanno Tilgar

Seni kõige põhjalikum Türgi romaani käsitlev kursus Tallinna Ülikoolis: vaatluse alla tuleb ligikaudu 20 kirjaniku ca 40 romaani. Peatutakse ajaloolistel, realistlikel, kriitilis-realistlikel, sotsialistlikel, postmodernistlikel romaanidel ning mereromaanidel.

Kursus hõlmab nii loenguid kui seminare. Loenguil antakse ülevaade Türgi romaani klassikute H.E. Adivari, R. N. Güntekini, Yakup Kadri Karaosmanoğu, S. Ali, Y. Kemali, O. Kemali, F. Baykurti, K. Tahiri, Y. Güney, S. Kocagözi, H. Balıkçı,  P. Küri, V. Türkalı, A. Ağaoğlu, O. Atay ning T. Buğra jt elust ja loomingust. Kahes seminaris arutletakse O. Kemali ja Y. Kemali mitmete loenguisse mittemahtunud romaanide üle.

EXPLORING CONTEMPORARY JAPANESE SOCIETY (HIL6413.HT), BA 6 EAP
Course by Maret Nukke

women-394461_1280

The course introduces several important socio-cultural issues in contemporary Japanese society that are often considered almost a taboo and therefore rarely opened for a public discussion in Japan, such as hikikomori, homeless, discrimination of mixed-race people, children’s rights, high suicide rate and new religions. Each theme will be represented with a documentary that is followed by a seminar where the theme will be discussed critically using various materials, including Internet sources and academic literature.

JAAPANI ÜHISKOND JA POLIITIKA (HIL7252.HT), MA 6 EAP
Õppejõud: Maret Nukke

Kursus toimub seminaride vormis, kus tulevad käsitlemisele Jaapani mõningad aktuaalsed siseprobleemid, nagu näiteks protestiliikumised ja nende tulemuslikkus, uususundid ja terrorismi võimalikkus Jaapanis. Samuti arutletakse aktuaalsetel välispoliitilistel teemadel, nagu näiteks Jaapani keerulised suhted oma lähinaabrite Hiina, Korea, Taiwani, Venemaaga ja erinevate riikidega seotud vaidlusküsimused või konfliktid. Lisaks käsitleb kursus eraldi teemadena Jaapani ühiskonnas grupi ja indiviidi suhteid, nn jaapani stiilis kollektiivsust (‘kontekstuaalne inimene’), erinevaid indiviidide sotsialiseerimise mehhanisme ja strateegiaid (nt gasshuku, roto jne), konfliktide tekkemehhanisme ja nende võimalikke lahendusi.

Alex2MEDIA, MONKS, AND MONEY: POPULAR BUDDHISM IN ASIA (HIL7632.HT) 4EAP
Course by Alexander Horstmann

If you are interested in the popular culture, practices and beliefs of Buddhism in Southeast Asia, Tibet, China and Japan, this is your course. The course offers a solid introduction to Asian Buddhism, focusing on religion as lived practice and experience. Alexander Horstmann has lived in Buddhist civilizations for decades and will share his current research project on the rise of Theravadin saints- so-called Khuba in the upper Mekong region. Students in this course will learn the major tenets, principles and teachings of Buddhism in Asia, they will understand the Buddhism’s political and economic role in Asia, and how Buddhism shapes and is embedded in everyday life-worlds in the rural areas as well as in the postmodern Mega-Cities of Asia.

2011-09-06 22.24.48EXODUS: REFUGEE LIVES AND REFUGEE POLITICS IN ASIA (HIL7223.HT), MA 5EAP
Course by Alexander Horstmann

If you are interested to understand the current humanitarian crisis, this is your course this semester. The course gives a detailed account of the crisis in Syria. The course compares the current situation in the Mediterranean to the refugee crisis that followed the Vietnam American War. Starting with a social history of refugees from Southeast Asia, the course kicks off with a social history of Vietnamese boat people as well as the ethnic minority refugees from Laos and the Khmer from Cambodia. Reflecting on Alexander Horstmann’s own study on refugee livelihood from Myanmar, the course examines and makes fruitful states, agendas and theories of refugee studies.

Horstmann, Alexander and Jin-heon Jung (eds.) 2015. Building Noah’s Ark for Migrants, Refugees and Religious Communities. Basingstoke: Palgrave.

READING ASIAN ETHNOGRAPHIES (HIL7200.HT), MA

Course by Alexander Horstmann

In this course we will read monographs on aspects of Asian society, culture, and history, books that made a difference in scholarship and that are widely known for its influence. The course is organized as a seminar. The course instructor will provide you with a detailed introduction to the books, their context, and how they are embedded in wider scholarship on the topic. We will read the monograph chapter by chapters and discuss them in small groups. The students are free to select a book of their field and interest. It is necessary for the groups to prepare the chapters and to meet among themselves to discuss the chapters. The course instructor will prepare questions to facilitate the discussion. The students will prepare short summaries of the chapters every week and send them to the course instructor. The intention is that you develop a rhythm of reading and that you learn reading efficiently.


 

Ka TLÜ Konfutsiuse instituut pakub sellel kevadel mitmeid kursuseid:

Hiina tušimaal (CIC6027.CI; inglise keele põhjal)
Kursus algab 29.03.17, kolmapäeviti ja reedeti, kell 16:00-18:00, õppejõud Kristiina Kraft

Hiina kõnekeel 45 tunniga (CIC6023.CI; inglise keele põhjal)
teisipäeviti, kell 17:45-20:00, õppejõud Zhuoya Wu

Hiina teekultuur ja filosoofia (CIC6018.CI; inglise keele põhjal)
Kursus algab 30.03.17, neljapäeviti, kell 14:15-15:45, õppejõud Zhuoya Wu

Hiina meditsiin (CIC6051.CI, eesti keeles)
neljapäeviti, kell 18:00-19:30, õppejõud Karina Laurits

Praktiline hiina keel II (CIC6042.CI; eesti keele põhjal)
esmaspäeviti ja kolmapäeviti, kell 18:00-19:30, õppejõud Sandra Sainio

Praktiline hiina keel II (CIC6042.CI , inglise keele põhjal)
teisipäeviti ja neljapäeviti, kell 10:15-11:45, õppejõud Zhou Dan

Hiina keel A2.1 (CIC6113.CI; kevadsemestri 1.pool) (eesti keele põhjal)
esmaspäevast kuni reedeni, kell 10:15-11:45, õppejõud Sandra Sainio

Hiina keel A2.2 (CIC6114.CI; kevadsemestri 2.pool) (eesti keele põhjal)
esmaspäevast kuni reedeni, kell 10:15-11:45, õppejõud Sandra Sainio

Hiina keel B1.2 (CIC6104.CI; inglise keele põhjal)
esmaspäevast kuni reedeni, kell 8:15-9:45, õppejõud Wang Rudong & Chen Fenglan

Hiina keel B2.2 (CIC6106.CI; inglise keele põhjal)
esmaspäevast kuni reedeni, kell 12:15-13:45, õppejõud Wang Rudong & Chen Fenglan

Lisainfo registreerimise kohta
Lisainfo hinnakirja kohta

 

 

TLU_logokonfutsiuse-roheline-logo