line line line

TLÜ Aasia teemalised kursused sügisel 2016

Uus õppeaasta on alanud ning sellega seoses ka võimalus oma teadmisi Aasia keelte, ühiskondade, kultuuride ja poliitikate vallas täiendada. Kas oled Tallinna Ülikooli tudeng, mõne teine ülikooli üliõpilane või huvitavad Sind Aasia teemad hoopiski seoses Sinu tänaste tööde ja ettevõtmisega- oled alati oodatud meie kursustest osa võtma.

Tutvustame oma kursuseid alanud semestril. Tähelepanuks, ainetesse registreerimine lõppeb 12. septembril.

JaapanHiinaJAAPANI-HIINA SUHTED (HIL6567.HT), BA
Õppejõud: Margit Juurikas
Esmaspäeviti kl 12.15-13.45

Küllap on paljud kuulnud pingest Jaapani ja Hiina omavahelistes suhetes. Kursuse käigus tulevad käsitlusele erinevad valupunktid kahe riigi suhetes: nende tagamaad, arengukäigud, lahendused/lahendamatused.

Kuigi Jaapani ja Hiina suhted ulatuvad aastatuhandete taha, siis kursusel keskendutakse ajale alates Hiina-Jaapani sõjast kuni tänapäevani. Nánjīng’i veresaun, üksus 731 jt sõjaõudused, vabandused nende pärast ning nende käsitlus Jaapani kooliõpikutes, territoriaaltülid saare pärast, Jaapani peaministrite Yasukuni pühamu külastused… Kõikide nende teemade puhul proovime vaadata nii Jaapani kui Hiina poolseid argumente ja arusaamu. Kursus koosneb nii loengutest kui seminaridest.

 

JPkirjandusJAAPANI UUEM KIRJANDUS (HIL6114.HT), BA
Õppejõud: Margit Juurikas
Esmaspäeviti kl 14.15-15.45

Jaapani kirjandus võib tunduda ehk ehmatavalt võõras ja raskesti mõistetav, kuid teemad, millest ka seal kaugel maal kirjutatakse, on tegelikult üldinimlikud. Seekordne kursus, mis keskendub eelkõige 20. -21. saj Jaapani kirjandusele, on üles ehitatud just teemapõhiselt. Nt modernse naise kuvandi kujunemine, gurmaanlus (nuudlitest kannibalismini), üleloomulikkus, suitsiidsed autorid, reageeringud Fukushima katastroofile jne. Kõik need teemad paigutatakse ka ühiskondlikku konteksti, andes nii võimaluse analüüsida, miks mõnel aastakümnendil kirjutati just sellest, millest kirjutati. Kursus koosneb nii loengutest kui seminaridest.

 

kuniyoshi musha-eJAAPANI KULTUURI JA IDEEDE AJALUGU (HIL6410.HT), BA
Õppejõud: Alari Allik ja Maret Nukke
Teisipäeviti kl 12.15 – 13.45 ruumis T-304 (Terra maja)

Kursus annab ülevaate olulistest ideedest, mis on mõjutanud Jaapani ühiskonna, poliitika ja esteetika kujunemist. Kursuse vältel vaadeldakse Jaapani arengut läbi ajaloo erinevate perioodide (Nara, Heian, Kamakura jne) ja käsitletakse samas nende muutuste seost tänapäeva Jaapaniga. Igaks loeng-seminariks antakse lugemiseks ajalooperioodiga seotudolulisi poliitilisi ja filosoofilisi tekste ning tutvustatakse tähtsamaid kunstiteoseid (maal, arhitektuur, kalligraafia), mille üle arutletakse üheskoos kontakttunnis. Kursuse juurde kuulub Moodle keskkonnas e-kursus, kuhu üles laaditud materjalid tuleb üliõpilasel iseseisva tööna omandada ja sooritada samas materjali kinnistamiseks test.

 

“HARMOONILISEST ÜHISKONNAST” “HIINA UNELMANI”: TRADITSIOONILISTE MAAILMAVAADETE ROLL TÄNAPÄEVAL (4.HIL7400.HT, Seminar I), MA
Koort seminarÕppejõud: Katja Koort
Neljapäeviti kl 14.15-15.45

Seminarikursuse eesmärk on anda ülevaade tänapäeva Hiina ühiskonna ülesehitusest, selles esinevatest probleemidest ning anda praktilisi oskusi, mis on vajalikud tänapäeva Hiina ühiskonna analüüsiks, mida omakorda saab rakendada ajakirjanduses ja kommunikatsiooni või välissuhete sfääris ning riigisektoris erialast tööd tehes.

Seminaril tulevad arutlusele neljanda ja viienda Hiina juhtide põlvkonna (2002-2016) sotsiaalpoliitilised nähtused ja probleemid. Seekord on fookuses Hiina maailmavaated ja nende mõju ühiskonnas ja poliitikas toimuvale. Käsitleme hiinlaste mõtlemise strateegiaid, kuidas need erinevad (kas erinevad?) lääne omadest; kuidas kujundavad traditsioonilised õpetused (taoism, budism ja konfutsianism) inimeste igapäeva elu ja toiminguid; kui suurt rolli mängivad maailmavaated tänapäeva globaliseerunud maailmas, milliseid vorme on nad võtnud, nt. haridussüsteemis, telemeedias,majandusläbirääkimistel jne.

 

Aasia linnaruumidAASIA LINNARUUMID JA – POLIITIKAD (HIL7255.HT), MA
Õppejõud: Karin Dean
Reedeti kl 8.30-12.00 (järgnevatel kuupäevadel: 09.09, 16.09, 30.09, 07.10, 14.10, 4.11, 11.11.)

Kursus tutvustab Aasia linnade ja –identiteetide kujunemise kontekste ning uurib aktuaalseid teemasid Aasia linnades nii elanike kui linnavõimude perspektiivis. Ühtlasi arendab kursus kriitilist mõtlemist linnadega seotud arengutest, protsessidest ja poliitikatest laiemalt ning võrdlevalt Lääne kultuuriruumis kujunenud linnade ja teooriatega. Kursus toimub loengute ja seminaride vormis ning tudengil on võimalus uurida ja teistele esitada üht endale põnevat Aasia linnadega seotud teemat.

 

Aasia ja SotsiaalteadusedAASIA JA SOTSIAALTEADUSED (HIL7251.HT), MA
Õppejõud: Karin Dean
Reedeti kl 12.15-13.45

Kursus tutvustab inimgeograafia, antropoloogia, politoloogia ning keele- ja kirjandusteaduse panuseid Aasia uurimisse, andes ülevaate nendes teadusharudes käsitlevatest Aasia ühiskondade ja poliitika teemalistest debattidest, tuntud teadlastest ja uurimismeetoditest. Samuti tutvustab kursus seda, kuidas oma arengute, kontekstide ja ühiskonnanähtustega pakuvad Kagu-Aasia, Hiina, Jaapan ja Lähis-Ida põnevat materjali ja mõtlemisainet sotsiaalteadustes laiemalt.
Kursuse õpetamises osalevad seitse TLÜ/TÜHI Aasia osakonna õppejõudu; kursuse eest vastutab Karin Dean.

 

Lähis-Ida kultuuriluguLÄHIS-IDA KULTUURILUGU (HIL6581.HT), BA
Õppejõud: Otto Jastrow, Inna Ossiptšuk, Helen Geršman,Tanno Tilgar
Teisipäeviti 12:15-13:45 ruumis M-136

Kursus on jagatud neljaks suuremaks teemaks – semiidi rahvaste keele ja kultuuri kujunemine; türgi ja turgi keelte ajalugu; araabia, pärsia ja turgi kultuuri kujunemine islami kontekstis; ja türgi kultuurilugu Osmani impeeriumist Türgi Vabariigini. Paralleelselt loengutega toimuvad seminarid, milleks üliõpilased saavad iseseisva tööna lugeda näited Lähis-Ida kirjandusest ja Lähis-Ida kultuurilugu käsitlevat kirjandust. Ainet võivad võtta kõik huvilised BA õppetasemelt.

 

The Karen Monk U thuzana in MyanmarSOUTHEAST ASIAN SOCIETIES AND POLITICS (HIL7254.HT), MA
Course by Alexander Horstmann
On Fridays at 14:15-17:45

If you are interested in Southeast Asian politics, this is your course. This course explores Southeast Asia as one of the most diverse regions in the world in terms of ethnicity, politics and economies. It explores the political trajectories of the multi-ethnic societies, competing nationalisms and regionalisms, and addresses the consequences of confining such a diversity into the rigid boundaries of eleven nation-states with the resulting (and changing) contemporary political regimes. The lectures and readings will discuss all Southeast Asian states, as well as the politics of their belonging to the ASEAN and the dynamics of the latter. By doing this, it will address fundamental questions about political change in comparative perspective. It will covertopics such as Southeast Asian concepts of power and political communities, the way the state sees societies and regulates collective action, civil society, ideology, struggles of democratization in the City and in the countryside, and the politics of human rights.

The course will be organized into lectures, seminar and tutorial.

 

The professor attending the Karen New year in SheffieldMULTICULTURALISM AND THE PREDICAMENT OF CULTURAL RIGHTS IN ASIA AND EUROPE (HIL7610.HT), MA
Course by Alexander Horstmann
On Saturdays

If you are interested in the living together of diverse cultures in a comparative perspective, this is your course. The cartoon crisis in Denmark, the PEGIDA (patriotic European movement against the Islamization of the West) movement in Germany, as well as the electoral success of neo-nationalist parties and movements in Denmark, France, Hungary, Poland and put multiculturalism and issues of integration high on the agenda. Issues of new migration to countries in East Asia, trafficking in impoverished countries and the arrival of refugees from conflict and violence in the Mediterranean raise the question how far nations of the most industrialized countries are willing to receive foreigners and under what conditions.  How are these topics discussed in Asia? In this course, you will find out! We look into everyday encounters and interaction and how this contestation of identity is related to wider contexts of power. Among the questions, we ask, are: How can minor cultures and vulnerable groups be protected and how can they participate in the common good on equal terms? Is multiculturalism a universal value? The course includes lectures, seminars and tutorials.

 

meiji dietPOLITICS IN EAST ASIA (HIL7963.HT), MA
Course by Taru Salmenkari
On Fridays at 14:15-15:45 (NB! Starting on 4th of November!!!!)

This course deals with key issues in East Asian politics. It introduces political systems and processes and their evolution in East Asian countries. A central theme will be democratization. Therefore, institutions, elections and party systems will have a central role. We will discuss how history and culture interact with political institutions which are modeled by Western ideas of politics.
The course covers China, Japan, Korea and Taiwan. It is given in English in November and December.

 

türgi keelTÜRGI KEEL TUGIKEELENA (HIL6672.HT), Türgi keel A2
Õppejõud: Inna Ossiptšuk ja Tanno Tilgar
Esmaspäevast neljapäevani 8:15-9:45; esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval ruumis M-136, teisipäeviti ruumis M-224

Tegemist on türgi keele algkursusega ja eelteadmised pole vajalikud, kuid on loomulikult teretulnud. Huvilistel on võimalus saada teadmisi selle põneva ladina kirjal põhineva, kuid suures osas araabia ja pärsia keele sõnavara jagava, Lähis-Ida keele foneetilisest struktuurist, ortograafia ja ortoeepia reeglitest. Need teadmised leiavad rakendust õppetekstides ja dialoogides harjutades lugemis-, kuulamis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskusi. Ainet võivad võtta kõik huvilised igalt õppetasemelt.

 

pärsia keelPÄRSIA KEEL TUGIKEELENA (HIL6074) Pärsia keel A2
Õppejõud: Lidia Leontjeva
Teisipäeviti 8:15-11:45 ruumis S-322, neljapäeviti 10:15-11:45 ruumis A-544

Tegemist on algtaseme  kursusega ja eelteadmised  pole vajalikud, kuid on loomulikult teretulnud. Huvilistel on  hea võimalus tutvuda väärtusliku keskaja pärsia poeesia ja tänapäeva Iraani  keelega, mis kombineerib araabia kirja ilu, ida-euroopa keelte grammatilist loogikat ja ainult pärsia keelele omast meloodilisust.  Pärsia keel on Iraani riigikeel, samuti pärsia keele dialekte räägitakse Afganistanis (dari) ja Tadžikistanis (tadžiki). Üle maailma ulatub pärsia keele kõnelejate arv 60 miljonini.  Iraan on  perspektiivikas regioon, mis pakub peale sanktsioonide alt vabastamist veel rohkem huvi. Ainet võivad võtta kõik huvilised igalt õppeastmelt.

Peale erinevate kursuste ja pärsia ja türgi tugikeelte on TÜHI Aasia uuringute suunal võimalik õppida araabia, jaapani ning Konfutsiuse Instituudiga koostöös hiina keelt.

 

TLU_logo