line line line

TTÜ Aasia teemalised kursused kevadel 2017

Oled huvitatud Aasia ühiskondadest, ajaloost ja kultuurist. TTÜ pakub kevadsemestril Aasia suunal kursustena „Sissejuhatus jaapani õigusesse ja ühiskonda“ ja „Iraani ajalugu, ühiskond ja kultuur“. Mõlemad kursused toimuvad inglise keeles.

Peale selle saab TTÜs õppida ka Aasia keeli. Keelte ja kommunikatsiooni keskuse alt saab õppida jaapani keelt, TLÜ Konfutsiuse instituut pakub TTÜs hiina keele õpet ning Tallinna King Sejong Instituut õpetab korea keelt erineva tasemega õpperühmadele.

Täpsemalt kursuste kohta saab lugeda siit:

japan-65380_1280An Introduction to Japanese Law and Society (TSP1123, 3 ECTS), MA
Course by Antonius Johannes Hubertus Notermans

The primary goal of the course is to provide a basic overview of Japanese Law and Society for students who are not familiar with the subject. The course also draws on law and economics so that students not only acquire knowledge of formal rules but also understand their rationales and consequences, as well as informal rules such as social norms surrounding them. This course provides an introduction to Japanese society and the basic laws that operates there (e.g. Property, Contracts, Torts, Cooperate Law, Criminal Law, Administrative Law, Tax Law, Labour Law). The course adopts an economic approach to the legal and social phenomena, and tries to explain those as a result of interactions of players who try to achieve certain goals.

Kursuse esmaeesmärgiks on anda teemaga mitte kursis olevatele üliõpilastele ettekujutus Jaapani õigussüsteemist ja ühiskonnast. Kursus keskendub ka õigusele ja selle ökonoomsusele, seega üliõpilased ei omanda mitte ainult teadmisi formaalsetest seadustest, vaid mõistavad nende loogilisi põhjendusi ja tagajärgi, ning tutvuvad mitteformaalsete seadustega, milleks on ümbritsev ühiskondlik kord. Kursus tutvustab sissejuhatavalt Jaapani ühiskonda ja peamisi toimivaid seadusi (näiteks omandi-, lepingu-, tsiviilõigusrikkumise-, kriminaal-, haldus-, maksu- ja tööseadusandlus). Õiguslikele ja sotsiaalsetele nähtustele lähenetakse ökonoomsest seisukohast ning püütakse neid selgitada kui erinevate teatud eesmärke saavutada püüdvate tegurite koostoimet.

 

Iranian History, Society and Culture (TSK1029, 3 ECTS), MA
Course by James Thurlow

The course will examine the history of Persia/Iran from the time of Cyrus the Great to the present day. In addition to examining political history, the course will discuss the development of religion and culture in Iran and the impact that it has had on world history. The course will also include an optional Persian language component.

Kursus tutvustab Pärsia/iraani ajalugu Pärsia kuninga Sirius Suure aegadest kuni tänapäevani. Lisaks poliitilise ajaloo käsitlemisele arutatakse kursuse käigus religiooni ja kultuuri arengut Iraanis ja selle mõju maailma ajaloole. Kursuses sisaldub vabatahtlik Pärsia keele komponent.

 

TTU_logo