line line line

TÜ Aasia teemalised kursused sügisel 2016

Uus õppeaasta on alanud ning sellega seoses ka võimalus oma teadmisi Aasia keelte, ühiskondade, kultuuride ja poliitikate vallas täiendada. Tutvustame alanud semestri Tartu Ülikooli kursuseid.

chinese-15511_1280Äritegevus Aasias
Õppejõud: prof Joseph Lau Singapurist (13-16.10), Liisi Karindi EAS-ist (10-13.11), Xiotian Zhang (24-27.11), MJJV.07.093 (6EAP)
Aine eesmärgiks on anda ülevaade peamistest Aasias äri tegemist mõjutavatest teguritest ja reeglitest. Aine läbinud tudeng: suudab anda lühiülevaate Aasia riikide majandusest, mõistab Aasia riikide kultuurierinevusi ja oskab nendega läbirääkimistel arvestada, mõistab turunduse ja logistika eripärasid Aasias, tunneb peamisi aspekte Aasias äri tegemist mõjutavatest seadustest, oskab Aasia turgudele siseneda

India folkloor ja rahvausund FLKU.04.076 (3 EAP)
Õppejõud: prof. Ülo Valk.
Välitöödel tuginev kursus annab põhiteadmisi hinduismi suundumustest, mütoloogiast ja tänapäeva India rahvausundist ning folkloorist selle sotsiaalses kontekstis. Käsitletakse järgmisi teemasid: 1) Kuidas uurida usundilist folkloori? mõistelised alused; 2) India usundilugu, ühiskond ja folkloor; 3) hinduismi suundumused; 4) India mütoloogia ja eeposed; 5) jumalannaga seotud pärimus ja tantra folkloorsed aspektid; 6) demonoloogia ja maagia; 7) templid ja kohapärimus; 8) põlisrahvaste usundid; 9) religioon, folkloor ja kolonialism Indias.

building-1296510_1280Religioonide vaheline dialoog: islami sisemine pluralism ja ajalooline tõlgendamine USUS.08.014 (3EAP)
Õppejõud: Elo Süld
Loeng keskendub erinevatele religioossetele liikumistele islami sees, esitab nende liikumiste seoses islamiga ning vaatleb ka juutlike ja kristluse mõju islami religioossetes liikumistes. Kõne alla tuleb ka islami avatus/suletus interreligioosses dialoogis.

Hiina kultuur ja ühiskond FLLC.08.002 (3 EAP)
Õppejõud: Mart Tšernjuk
Kursus on üles ehitatud temaatiliste blokkidena. Esimestes loengutes antakse ülevaade Hiina ajaloo periodiseeringust ja kõige olulistematest sündmustest. Järgnevalt on vaatluse all Hiina kultuuri kolm alust: konfutsianism, taoism ja budism, millele järgnevad laiemad temaatilised loengud hiina kultuurist ja ühiskonnast. Käsitluse all on: hiina keeled, mütoloogia, kunst, muusika ja film. Loengumaterjali kõrvale on kavas kuulata Hiina muusikat ja vaadata Hiina filme.

Sissejuhatus Hiina ajalukku FLLC.08.003 (3 EAP)
Õppejõud: Märt Läänemets, Toimub: teisipäeviti kell 16-18 Ülikooli 18-140
Kursusel käsitletakse Hiina ajaloo kronoloogia, perioodide ja allikate küsimusi; Hiina ajaloo olulisemaid sündmusi ja isikuid ning nende rolli ajaloo kujundamisel ja suunamisel; Hiina ajaloo kulgu maailma ajaloo üldises kulus; Hiina kultuuri ja mõtteloo arengut ja allikaid; Hiina ajaloo mõjusid ja väljundeid tänapäeval.

architecture-1578123_1280Jaapani kultuur ja ühiskond FLKE.05.087 (3 EAP)
Õppejõud: Eri Miyano
Kursusel antakse ülevaade jaapani ajaloost, kultuuriloost, ühiskonna kujunemisest, geograafiast, tänapäeva jaapani ühiskonna omapäradest ja probleemidest, suhetest teiste kultuuride ja maadega.

Sissejuhatus Korea ajalukku FLLC.08.008 (3 EAP)
Õppejõud: Park Jung Ran
This course is designed to introduce students to the Korean history through lectures, reading of materials, watching video, and discussion. We will focus on such issues as the position of Korea in East Asia and the world, the historical development of Korean identity, and the dynamism of contemporary Korean society and culture.

Sissejuhatus korea kirjandusse FLLC.08.009 (3 EAP)
Õppejõud: Park Jung Ran
Through lectures, in-depth reading of selected short stories, watching video and discussion, we will examine the major themes that appear in modern Korean literature. The reading list mainly consists of English translations of Korean prose fiction, poetry, diaries, letters, and essays. Students are encouraged to look into Korean literary texts in transnational and trans-disciplinary contexts and to explore innovative ways to read them. In particular, we will follow the literary developments side by side with the evolution of historical events, and see how the two paths are inevitably interwoven.

GangnamStyle_screengrabAken aasia muusikasse FLKU.02.057 (3 EAP)
Õppejõud: Lilian Langsepp
Sissevaade hiina, korea, india, araabia maade ja jaapani muusikakultuuri põhiteemadesse, tutvumine instrumentide, repertuaari ja esituspraktikatega.

Orientaalusundite seminar USUS.06.136 (3EAP)
Õppejõud: prof. Tarmo Kulmar
Semminar annab süvendatud ja võrdleva ülevaate Hiina ja Jaapani klassikalistest religioonidest (taoism, konfutsianism, budism, šintoism), või India klassikalisi religioone (hinduism, budism, džainism), või Ees-Aasia klassikalistest religioonidest (judaism, islam, kristlus).

 

Budismi alused USUS.06.134 (6EAP)
Õppejõud: Märt Läänemets
Loengutes käsitletakse järgmisi teemasid: budismi tekkimine Indias ja selle ajalooline kontekst; Buddha legend; budismi põhimõisted ja -õpetused; budismi levik Indias ja väljaspool Indiat; budismi kirjanduse kujunemine, budistlik kaanon (Tripitaka) ja selle alajaotused ning olulisemad tekstid; budism eri maades (Tiibetis, Hiinas, Koreas, Jaapanis, Sri Lankal, Kagu-Aasia maades); budismi tänapäeva maailmas; budismi uurimine ja tõlgendamine

Orientalistika seminar FLKU.10.018 (4EAP)
Õppejõud: Märt Läänemets, Teet Toome, Laur Järv, Toimub: kolmapäeviti kell 18-20 Ülikooli 18-139 vt
Seminarides käsitletakse ettekannete ja diskussiooni vormis orientalistika aktuaalseid küsimusi, mis hõlmavad, mõtteloo, religiooni, keele ja kirjanduse, kunsti, folkloori jm valdkondi. Seminarid toimuvad temaatiliste plokkidena traditsioonilisel kultuurilis-regionaalsel põhimõttel – indoloogia, sinoloogia, japanoloogia jne. Iga plokk koosneb mitmest seminarist, mida ühendab läbiv teema. Iga seminari sisuks on mingi eelnevalt läbi töötatud teksti (artikkel, raamat, raamatu peatükk, videoloeng) arutelu ja analüüs.

Lisaks leotakse Tartu Ülikoolis araabia, hiina, jaapani, korea ja türgi keelte kursuseid. Samuti on võimalik sügisel osaleda ainekursustel, mis keskenduvad vanaaja Aasiale:

Vana-Lähis-Ida usundilugu USUS.00.014 (6EAP) Õppejõud: Peeter Espak
Muistse Peruu usund USUS.06.093 (3EAP) Õppejõud: prof. Tarmo Kulmar
Lähis-Ida usundilugu A USUS.08.003 (3EAP) Õppejõud: Peeter Espak
Juudi mõttelugu kesk-ning uusajal USUS.08.018  (3EAP) Õppejõud: Anu Põldsam

 

download