line line line

Riigis

Mitmesuguse koostöö arendamine Aasia riikidega on muutunud Eestis järjest päevakohasemaks. Eriti tugevalt rõhutab Aasia rolli Riigikogu Väliskomisjon, mille 2011–2012 Aasia-strateegia kuulamiste põhjal koostatud raporti “Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025” kiitis Riigikogu heaks 2012. aastal, kinnitades vastava suuna prioriteetsust. Selle sissejuhatuses kirjutab raportöör M.Mihkelson:

„Miks on väliskomisjon oma töös pühendanud sedavõrd palju tähelepanu Aasiale? Esimeseks ja kõige olulisemaks põhjuseks on tähelepanu juhtimine maailmas toimuvatele suurtele muutustele ning Eesti välis(kaubandus)poliitika ajakohastamise vajadusele seoses nende muutustega. Tänaseks on ilmne, et maailma jõukese on euroatlandi piirkonnast laienemas mujale. Räägitud on koguni võimalusest, et 21. sajandil võib globaalseid arenguid mõjutavaks uueks keskuseks kujuneda Aasia ja Vaikse ookeani regioon. Arvatakse, et Briti ja Ameerika sajandile on järgnemas Aasia sajand.”

Allolevad arengud näitavad Aasia suunalise huvi tõusujoonelist kasvu ja laienemist Eesti riigis:

2010 Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda osaleb projektis BENCH (Beneficial Business Relations between the Central Baltic Region and China) koos 9 organisatsiooniga Rootsist, Soomest ja Eestist (Eestist: TÜ ja Tartu Teaduspark, 2010—13)

2010 Haridus ja Teadusministeeriumi initisiatiiv TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismooduli “Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika” asutamiseks (juhtivpartner TLÜ, 2010—15), eesmärgiga valmistada ette Aasias äriga tegeleda soovivaid inimesi sealse keskkonna eripärade vastu

– ühismoodul pakub ~ 40 Aasia-teemalist kursust, millega on rikastatud 5 õppekava

– ühismooduli kursustel registreeritud osalejaid oli 276 (2012) ning 192 (2013)

2010 Konfutsiuse Instituudi asutamine Eestis (TLÜs)

2011 Riigikogu esitas hanke uurimusele „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja soovitused Eestile“ (teostaja TLÜ / J.Käkönen)

2012 Riigikogu kiitis heaks 2011–2012 Aasia-strateegia kuulamiste põhjal koostatud raporti “Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025” (raportöör M.Mihkelson), millega kinnitatakse vastava suuna prioriteetsust.

2012 avaldati Eesti Arengufondi seire “Eesti ja India majanduskoostöö tulevik” – esimene terviklik seire Aasia ja laiemalt tärkavate majanduste esiletõusu megatrendi mõjust Eestile (2011—12).

2012 MKM võttis vastu Aasia programmi, mis seab eesmärgid ja määratleb tegevused Eesti ettevõtete Aasia arenevatele turgudele pääsemiseks (koostaja R.Allikivi)

2012 EAS alustas pilootprojektiga Hiina turu ekspordibuldooser

2013 Eesti avas suursaatkonna Indias

2013 TLÜ, TÜ ja TTÜ taotluse projektile “Aasia Uuringute Kompetentsikeskuse loomine ja Aasia-suunalise teadustöö arendamine“ (2014—15, juhtivpartner TLÜ) rahuldamine

– projekti käigus luuakse Aasia Uuringute Kompetentsikeskus (AUK), mis koondab Eesti ülikoolides Aasia majanduse, poliitika ja ühiskondade teemal teadustööd sooritavad teadurid ühte võrgustikul põhinevasse struktuuri 

– projekt suurendab ülikoolide teadusvõimekust Aasia suunal (luuakse teadusassistendi kohad, tuuakse teadureid Aasia riikidest)

2014 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Eesti ekspordi ja välisinvesteeringute arengukava Made in Estonia 3.0, kus käsiteltakse Aasia rolli Eesti jaoks tuuakse prioriteetriikidena välja Hiina ja Jaapan. Made in Estonia 3.0 Aasia lisa toob esile vajaduse tõsta Eesti ettevõtete töötajate ekspordialast kompetentsi ja ühena vastavatest tegevustest Aasia mooduli arendamise täiemahuliseks ärifookusega magistriõppekavaks (täitjaks EAS, tegevuse algus 2014)

2014 Eesti ainus maailmas arengukoostööd edendav ja humanitaarabi välja saatev MTÜ Mondo, tegutsenud 2008—2011 Afganistanis ja 2013 Süürias, laiendab oma tegevusi Myanmari.

2014 Riigikogu väliskomisjon esitab kutse pakkumiseks uuringule “Eesti Aasia-suunaline institutsionaalne võimekus avalikus sektoris”, mille saab TLÜ Riigiteaduste ja Eesti Tuleviku-uuringute instituut koos Aasia Uuringute Kojaga Eestis (AUKE). Uuring valmis novembri kuuks ja kanti Riigikogus ette 18. novembril.

2015 EAS alustab uue Eksport Hiina nõustamis- ja tugiteenuste paketiga toestamaks Eesti ettevõtjate Hiina sihtturule jõudmist. Teenustepaketi eesmärgiks on vastata ettevõtete vajadusele suurendada oma töötajate teadmisi, oskusi ja kogemusi Hiina sihtturule sisenemise ja sealse ärikeskkonna alal. Eksport Hiina raames pakutakse konsultatsiooniteenust, aidatakse ekspordipartneri otsinguil ja partneri taustakontrolliga ning vahendatakse informatsiooni äriürituste kohta.