line line line

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab nii Eesti eksportööre Aasia turgudele sisenemisel kui ka sealsetest riikidest välisinvesteeringute Eestisse toomist, pakkudes samuti abi esmaste kontaktide loomisel oma välisesindajate kaudu.

EASi Eesti ettevõtjatele suunatud teenuste hulka kuulub Aasia Värav, mis pakub eksportööridele maaülevaateid ja infot riikide lõikes. Suurem fookus on Aasia suunal võetud Hiinale ja Eesti ettevõtete aitamisele Hiina turule –  alates 2013. aastast tegutseb Hiina Ekspordibuldooseri programm ja aastast 2015 on olemas Eksport Hiina teenustepakett, mille eesmärk on  eelkõige vastata ettevõtete vajadusele suurendada oma töötajate teadmisi, oskusi ja kogemusi Hiina sihtturule sisenemise ja sealse ärikeskkonna teemadel.

Hiina suunaliste teenuspakettide osana on Eesti ettevõtjatel võimalik osaleda Hiina turuspetsiifikale keskenduvatel seminaridel, osaleda sektori- ja ettevõttespetsiifilistel kontaktreisidel ja võtta osa organiseeritud messikülastustest Hiina.