line line line

Eesti Välispoliitika Instituut

Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut (EVI) on välispoliitikaga tegelev mõttekoda, mille eesmärk on kaasa aidata rahvusvaheliste suhete paremale ja sügavamale mõistmisele Eesti ühiskonnas, pöörates erilist tähelepanu Eesti rollile muutuvas maailmas. Selle sihi saavutamiseks pakub EVI foorumit pädevateks diskussioonideks, analüüsideks ja debattideks.

EVI toimib välispoliitika teabekeskusena aidates kaasa avaliku arvamuse kujundamisele ning rahvusvahelistest suhetest, globaalsetest arengutest ja probleemidest teadlikuma kodaniku kasvatamisele ja koolitamisele.

Lisaks globaalpoliitika parema mõistmise edendamisele pakub EVI uurimusi, mida saab kasutada välispoliitiliste otsuste langetamisel. Sel eesmärgil teeb EVI tihedat koostööd valitsusasutuste, ülikoolide ja uurimisinstituutidega Eestis ja välismaal.

EVI Aasia suunalise tegevuse eesmärgiks on tõsta Eesti avalikkuse teadmisi Aasia-suunalise välispoliitika ja sealsete välispoliitiliste mõjurite suunal.