line line line

Elo Süld

Elo Süld on Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja kohusetäitja. Elo Süld töötab Aasia keskuse juhtaja kohusetäitjana alates 2016. aastast. Tema tööülesannete hulka kuulub TÜ Aasia keskuse igapäevaelu korraldamine, arvepidamine, koostööprojektide koordineerimine ning ta esindab keskust ülikoolis ja väljaspool ülikooli.

Elo on kaitsnud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktorikraadi Uue Testamendi ja võrdleva religiooni alal. Tema uurimissuund on islamiteadus: koraani uuringud, islami religioosne mitmekesisus ning Uus Testament: apostel Pauluse uuringud. Oma uurimistöödes keskendub ta religioonide vahelisele dialoogile, islami ajaloolisele ja tänapäevasele kontekstile ja probleemidele islami riikides

Elo  on samuti tegev islami lektorina Usuteaduskonnas. Ta on alates 2008. aastast lugenud usuteaduskonnas erinevaid islamiga seotud õppeaineid, nt „Sissejuhatus islamistikasse“; „Islam – kristlus: dialoog“; „Islam tänapäeval“; „Islami sisemine pluralism“ jne. Elo teeb ka koolitusi islami maade kultuurist ja religioonist.

Elo Süld Eesti Teadusinfosüsteemis