line line line

Maret Nukke

tutvusttekst piltMaret Nukke lõpetas Eesti Humanitaarinstituudi (EHI) 1998. aastal diplomitööga “Enesetapp Jaapani ühiskonnas”, milles uuris kultuuri ja traditsioonide mõju jaapani suitsiididele. Alates 1994. aastast alustas jaapani keele õpetamisega EHIs ning 2005. aastast on Maret Tallinna Ülikooli Jaapani uuringute lektor, pidades loenguid peale ühiskonna teemade ka Jaapani teatrist, kunstist, folkloorist ja poliitikast.

Alates 1999. aastast õpib Helsingi Ülikoolis ning tema doktoritöö käsitleb Jaapani traditsioonilise nō teatri elementide adapteerimise probleeme tänapäeval. Doktoritööd toetavaks uurimisprojektiks oli 2004. aastal Tōkyōs Tsubouchi nim. Waseda Ülikooli Teatrimuuseumis (Japan Foundation’i Fellowship stipendium, projekt „Nō theatre in contemporary world”) läbi viidud välitöö, kus ta intervjueeris mitmeid nō teatri näitlejaid, lavastajaid ja uurijaid, kes on seotud tänapäevase nn “uue nō” produktsioonidega.

Hetkel käsil olevad uurimisteemad jagunevad peamiselt kaheks: jaapani kawaii-esteetika fenomeni juurte kaardistamine 19.-20. sajandi jaapani ja euroopa esteetika kontseptsioonide valguses ning jaapani uuskodutute elupaikade kui linnaruumi piiridel aset leidva ühiskonna sotsiokultuuriliste tähendusväljade taasloomise uurimine.

Arendus- või rakendusprojektid:
“TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismoodul: Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika” (2010-2015) – projektijuht 2014-2015

TLÜ, TÜ ja TTÜ MA taseme ühisõppekava “Aasia ühiskonnad, majandused ja poliitika” arendusprojekt – projektijuht 2014-2015