line line line

Marika Vilisaar

Marika Vilisaar on 7+ aastase töökogemusega õigusspetsialist ning projektijuht, kes on  töötanud nii era- kui avalikus sektoris. Marika kogemus hõlmab rahvusvahelise avaliku- ja  eraõiguse valdkondi, õiguspoliitiliste raamistike analüüsi, teostatavusuuringute läbiviimist, mere- ja keskkonnaõigust nii Euroopas kui ASEAN-i riikides.

Marika on projektijuhina arendanud ja juhtinud edukaid projekte erinevate kontingentide vahel valitsusasutustele, MTÜ-dele, investoritele ja erinevatele arengupartneritele nii säästva arengu, looduskaitse, kalanduse, jäätmete, taastuvenergia, sotsaalse infrastruktuuri kui ka rohelise tehnoloogia valdkondades.

Marika on lõpetanud Tartu Ülikooli  õigusteaduskonna bakalaureuseõppe ning  Leideni Ülikooli rahvusvahelise avaliku õiguse magistriõppe (keskkonnaõiguse spetsialiseeringuga). Ta on avaldanud artikleid nii Ida-Hiina mereõigusalastest vaidlustest kui pikaajaliste lahendustest kalandussektoris. Marika on Aasiaga ja eriti Kagu-Aasiaga tihedalt seotud olnud juba viimased 14 aastat, millest 9 aastat ta elas ja töötas Vietnamis.

Ta on kirglik jätkusuutliku arengu propageerija. Eriti südamelähedased on talle merekeskkonna kaitse ja taastamine, sealhulgas jätkusuutlik kalandus, ning  illegaalne ohustatud liikidega kauplemise vastane temaatika, millega ta töötab edasi Euroopa kontekstis.