line line line

Otto Jastrow

otto-jastrow-mOtto Jastrow on Tallinna Ülikooli araabia keele ja kultuuri professor. Enne Tallinna Ülikooli tulemist, töötas ta Lähis- Ida keelte ja kultuuride professorina Heidelbergi ja Erlangen-Nürnbergi ülikoolides. Ta on viibinud arvukatel välitöödel Lähis-Ida riikides nagu Türgi, Liibanon, Süüria, Iraak, Jeemen ja Iisrael. Ta räägib mitmeid erinevaid araabia keele dialekte, peale selle ka türgi, heebrea ja aramea keeli. Ta on kirjutanud 12 raamatut ning umbes 100 erinevat (teadus)artiklit.

Ta uurib araabia kõnekeelt, peamiselt erinevaid Süüria, Iraagi ja Kagu-Türgi dialekte. Hetkel uurib ta Türgi linnast Mardinist pärit araabia keelseid tekste.

Otto on „Zeitschrift für Arabische Linguistik“ (Journal of Arabic Linguistics ,ajakirja „Araabia lingvistika“; 64 numbrit) kaastoimetaja ja kahe monograafiaseeria, Semitica Viva (seni 70 väljaannet) ja Semitica Viva-Series Didactica ( seni 5 väljaannet) toimetaja, mis kõik on avaldatud Harrassowitzi kirjastuse poolt, Wiesbadenis.

Ta teeb tihedat koostööd Heidelbergi ülikooliga Berliinis (FU) ja Jeruusalemma ülikooliga. Hetkel valmistab ta ette ühisprojekti araabia dialektide kohta Türgis koos professor Shabo Talay’ga Heidelbergi ülikoolist (FU) Berliinis.

Otto Jastrow Eesti Teadusinfosüsteemis