line line line

Taru Salmenkari

taru-title-photoTaru Salmenkari on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Hiina uuringute dotsent. Tema peamine uurimisvaldkond on Ida- Aasia demokraatia ja kodanikuühiskond.

Taru Salmenkari kirjutas oma doktoriväitekirja teemal “Hiina avalik arutelu demokraatia üle”. Sellele järgnevalt ongi Taru Salmenkari uurinud kodanikuühiskonda, peamiselt valitusväliseid organisatsioone (VVO), põrandaaluseid kunstikogukondi  ja kogukonna liikumisi Hiinas, Taiwanil ja Lõuna-Koreas. Uurimiseks kasutab Taru Salmenkari peamiselt järgmisi distsipliine: antropoloogi, poliitteooriad, ajalugu, linnageograafia, meedia uuringud.

Taru omandas doktorikraadi Helsingi Ülikoolis. Taru Salmenkari on töötanud Leideni Ülikooli piirkonnauuringute instituudis, Chang Jungi Ülikoolis Taiwanil, Taanis Nordic Insitutute of Asian Studies ja Helsingi Ülikoolis. Ta on teinud välitöid Hiinas, Taiwanil, Lõuna-Koreas, osalenud rahvusvahelises vahetusprogrammis Fudani Ülikoolis (Hiina), Pekingi Ülikooli (Hiina) ja Hiina Sotsiaalteaduste Akadeemias ning on saanud stipendiumi Korea Sihtasutusest ja Taiwani stipendiumiprogrammist.

Tema publikatsioonid on saadaval SIIN.

Projektid:
–  Hetkel kirjutab monograafiat Hiina ja Taiwani kodanikeühiskonna kohta, ilmub 2017 Routledge Kirjastuse alt