line line line

Urmas Pappel

UrmasUrmas Pappel (MA, Mag. theol.) on lõpetanud Tartu Ülikooli Usuteaduskonna magistratuuri ja Lundi Ülikooli Ida- ja Kagu-Aasia Õpingute Keskuse magistratuuri. Ta on õppinud hiina keelt Taiwani Pedagoogilises Ülikoolis ning elanud ja töötanud Hiina Rahvavabariigis aastatel 2010-2012. Minevikus on Urmas uurinud Ida-Aasia kultuuri ja ajalugu ning Tiibeti sotsiaal-poliitilisi probleeme, viimasel ajal keskendub tema teadustöö aga peamiselt tänapäeva Hiina poliitiliste ja ühiskondlike probleemide uurimisele. Alates 2012. aastast on Urmas Pappel Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi doktorant ning uurib ajaloo, mälu ja poliitika seoseid Hiina Rahvavabariigis

Projektid/ Projects

Loengukursused:
– Tänapäeva Hiina poliitika
– Rahvuslus ja etnopoliitika

Urmas Pappel Eesti Teadusinfosüsteemis