line line line

Vahur Made

Vahur Made piltAjaloodoktor Vahur Made oli Eesti Diplomaatide Kooli (EDK) asedirektor ja Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi uusima aja dotsent. Vahur Made avaldas mitmeid uurimusi Euroopa Liidu naabruspoliitika kohta, sh. 2011 ilmunud kogumikus ‘European Neighbourhood Since August 2008’ (Republic of Letters Publishing, Dordrecht, Holland). Samuti käsitles ta Hiina Rahvavabariigi suhtumist Balti küsimusse Külma sõja perioodil ning avaldas sellel teemal 2012.a. artikli ‘To be Anti-Communist or Anti-Soviet? The People’s Republic of China as a Dilemma for the Estonian Exiled Diplomats During the Cold War Period’ kogumikus, mis käsitles Läänemere piirkonda Külma sõja kontekstis (Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Saksamaa). Vahur Made kirjutas monograafias ‘Külalisena maailmapoliitikas: Eesti ja Rahvasteliit 1919-1946’ (Tartu Ülikooli Kirjastus 1999) ka Eesti osalemisest Hiina ja Jaapani vahelise Mandžuuria konflikti käsitlemisel Rahvasteliidus 1930. aastate alguses.

Projektid

– Magistriõppe loengukursus ‘Hiina välis- ja julgeolekupoliitika ajaloolises perspektiivis’. TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut (FLAJ.06.166).

– Afganistanile, Iraagile, Palestiina Omavalitsusele, Kasahstanile, Kõrgõzstanile ja Tadžikistanile suunatud koolitus- ja stipendiumiprojektid. Läbiviidud EDK juures alates 2009. aastast Eesti Välisministeeriumi arengukoostööprojektide toetusel.

– Euroopa Liidu rahastatud mitmeaastane koolitusprojekt ‘Information and Training Seminars for Euromed Diplomats in 2012-2016’ (EuropeAid/132176/C/SER/Multi). Projekti viis läbi konsortsium, kuhu kuuluvad Prantsuse Avaliku Teenistuse Akadeemia (Pariis), Euroopa Avaliku Halduse Instituut (Maastricht) ja Eesti Diplomaatide Kool (Tallinn). Aasia riikidest puudutas nimetatud projekt Iisraeli, Jordaaniat, Liibanoni, Palestiina Omavalitsust ja Süüriat.

– Põhitäitja TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi all täideviidavas sihtfinantseeritavas teadusprojektis ‘Eesti Külma sõja perioodil’ (SF0180050s09, projektijuht dr. Tõnu Tannberg). Selle projekti raames valmis uurimus Hiina RV suhtumisest Balti küsimusse Külma sõja perioodil.

Vahur Made Eesti Teadusinfosüsteemis