line line line

Tallinna Tehnikaülikool

Aasia-temaatikaga tegeletakse põhiliselt majandus- ja sotsiaalteaduskonnas. Majandusteaduskonna rahvusvaheliste suhete instituudi juurde on loodud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskus (CAPS) ja  Rahvusvaheliste suhete ja Euroopa-Aasia uuringute inglisekeelne magistriõppekava. Majandusteaduskonna teised instituudid osalevad õppetöös Aasia majandust ja ärikultuuri eripära käsitlevate ainete õpetamisel.

Sotsiaalteaduskonnast on Aasia suunal aktiivsed nii Õiguse instituut kui ka Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut.

Aasiast pärit üliõpilaste arv TTÜ’s kasvab jõudsalt nii sotsiaalteaduslikel kui ka mitut laadi tehnika ja tehnoloogiaga seotud erialadel. Üliõpilased on pärit põhiliselt Ida- ja Kagu-Aasia riikidest ning Türgist.

Ülikoolidevaheliste lepingute osas on TTÜ’l sidemed põhiliselt India, Hiina, Lõuna-Korea ja Türgi ülikoolidega.