line line line

Tartu Ülikool

tuAasia teemaga on Tartu Ülikoolis tegeletud juba selle asutamisest alates. Professionaalne orientalistika uurimine sai alguse 19. sajandil, 20. sajandi esimesl poolel tegutsesid Tartu Ülikooli juures juba Eesti orientalistika suurkujud Leo Leesment, Uku Masing ja Pent Nurmekund. Praeguseks on Aasia-suunaline õppe- ja teaduskoostöö koondunud peamiselt nelja allpool toodud teaduskonda.

Filosoofiateaduskonnas kuluuriteaduste ja kunstide instituudi all tegutseb Orientalistikakeskus , mis koondab suurima osa Aasia-suunalisest õppe- ja teadustööst Tartu Ülikoolis. Keskus on interdistsiplinaarne struktuuriüksus, mille eesmärgiks on orientalistika-alase teadus- ja õppetöö korraldamine ja läbiviimine ning orientalistika-alaste arendusprojektide koordineerimine. Orientalistikakeskuse korraldatud loengukursused hõlmavad peamiselt kultuuri ja ühiskonnaga seotud teemasid Hiinas, Indias, Lähis-Idas ja Koreas. Muu hulga õpetab Filosoofiateaduskonna keelekeskus hiina, jaapani, korea, türgi ja farsi keelt.

Usuteaduskonna teadustöö keskmes on Lähis-Ida temaatikaga seotud uurimisprojektid; tegeldakse mitmete Aasia religioonide õpetamise ja uurimisega. Pearõhk on traditsiooniliselt Lähis-Ida aabrahamlikelreligioonidel (judaism, kristlus ja islam). Rahvusvaheliselt tunnustatud on Lähis-Ida muistsete kultuuride ja religioonide (sumeri, akkadi, babüloonia, assüüria jt) uurimine. Võrdleva religiooniloo raameskäsitletakse ka India ja Hiina päritolu religioone. Usuteaduskonnasõpetatakse ka mitmeid nende piirkondade usunditega seotud vanu ja klassikalisi keeli.

Sotsiaalteaduskonna Johan Skytte poliitikauuringute instituudis tegeletakse Aasia riikide sise- ja välispoliitikaga. Peamisteks uurimisuundadeks on Hiina poliitika ja ühiskond ning Ida- ja Kagu-Aasia julgeolekupoliitika.

Majandusteaduskonnas tegutsevas Aasia ja tärkavate majanduste uurimiskeskuses on fookuses Aasia riikide kasvav tähtsus maailmamajanduses ja sellest tulenevad võimalused Eesti ettevõtetele. Sealhulgas uuritakse Eesti ettevõtete seniseid kogemusi ja võimalusi Aasia turgudel, rahvusvahelise kaubanduse ja välisinvesteeringute trende, Aasia ärikultuuri, jms.

TÜ geograafia osakonna inimgeograafia õppetoolis toimub koostöö Aasiaga toimub teadlaste ja õppevahetuse raames. Ühisprojektis Tsingua Ülikooli linnaplaneerimise osakonnaga analüüsitakse Ida Euroopa ja Hiina linnade arengut ja sotsiaalset segregatsiooni. Koos juhendatakse doktorante ja kirjutatakse teadustöid. Pekingi Ülikooli geograafia osakonnaga koos uuritakse linnaruumi kasutuse mobiilsust ja arendatakse suurte linnade analüüsimise metoodikat. Toimub tudengite ja teadustöötajate vahetus ja ühised uurimisseminarid USA linnade võrdleval uuringul. Kirjutatud on peatükk Hiina linnageograafia raamatusse. Shanghai Ülikooli Smart City Instituudiga arendatakse teadlaste ja üliõpilaste vahetust, koos arendatakse targa linna uurimise metoodikat, toimub Erasmus+ koostöö.

Lisaks teaduskondadele tegutseb Tartu Ülikooli juures ka 1935. aasta sügisel loodud Eesti Akadeemiline Orientaalselts ehk EAO . EAO ühendab idamaade uurijaid ja orientaliste-loovisikuid. Seltsi eesmärgiks on idamaade kultuuride tutvustamine ja vahendamine Eestis uurimis-, tõlke-, õppe- ja muu loometöö teel. Muu hulgas korraldab EAO iga-aastaseid orientalistika päevi, kus orientalistid üle Eesti peavad oma teadustööga seotud ettekandeid.

Alates 2016. aasta septembrist tegutseb Tartu Ülikoolis Aasia Keskus. TÜ Aasia keskus koordineerib ja arendab Aasia uuringute alast õppe- ja teadustööd TÜs valdkondadeülese koostöövõrgustikuna. Aasia keskuse eesmärgiks on teha Tartu Ülikooli Aasia-uuringud ühiskonnale kasulikumaks ja nähtavamaks, korraldades mainekaid teadusüritusi, arendades olemasolevaid õppemooduleid, valmistudes pakkuma täienduskoolitusi ja populariseerides omandatud teadmisi aktiivselt avalikkuses. TÜ Aasia keskus soovib koostöövõrgustikku haarata kõiki teadlasi, instituute, projekte, mis laiemalt või kitsamalt tegelevad Aasia teemadega. Keskus moodustab nende tegevusele ühtse platvormi ja liidab teadlasi ülikoolisiseselt ning aitab kaasa, et presenteerida avalikkusele erinevaid teadussuundi ning aitab leida koostööpartnereid, et algatada teadusprojekte.

Tartu Ülikoolil on institutsionaalsed koostöösidemed mitmete Aasia riikidega. Ülikoolidevaheline koostöölepe, mis aitab hõlbustada õppejõudude, teadlaste ja üliõpilasvahetust, on sõlmitud järgmiste ülikoolidega:

Hiina: Hong Kongi Baptistlik Ülikool, Tsinghua Ülikool, Pekingi Jiaotongi Ülikool, Pekingi Teadus- ja Tehnoloogiaülikool, Pekingi Ülikool, Southeast Ülikool, Shanghai Ülikool (SHU), Shanghai Sotsiaalteaduste Akadeemia, Shanghai Teadus- ja Tehnoloogiaülikool, Tongji Ülikool.

Taiwan: National Taiwan Normal University, National Chengchi University

India: Jawaharlal Nehru Ülikool, Birla Institute of Technology and Science – Pilani (BITS-Pilani), Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Central University of Karnataka (CUK), Gurukul Kangri Vishwavidyalaya,

Jaapan: Waseda Ülikool, Kansai Gaidai Ülikool, Hokkaido Ülikool, Gakushuin University, Kanagawa University.

Lõuna-Korea: Jeonju Ülikool, Pusani Ülikool, Soongsili Ülikool, Chung-Ang

Vietnam: Hue University of Medicine and Pharmacy, Hanoi University of Pharmacy

Nepal: Tribhuvan University

Kasahstan: KIMEP University, Kazakh National Medical University n. S.D.Asfendiarov, The Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan

Kõrgõzstan: Osh State University (OshSU), University of Kyrgyzstan, International School of Medicine