line line line

Eesti Kaubandus- Tööstuskoda

Pidevalt muutuvas turusituatsioonis tuleb ettevõtjatel kiiresti kohaneda ning leida uusi võimalusi ja koostööpartnereid. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (KTKüheks eesmärgiks on aidata kaasa Eesti ettevõtjate ärivõimaluste laiendamisele ja arengule. Samuti on olulisel kohal vajaliku info ja kontaktide edastamine, mis aitab ettevõtjatel edasi liikuda ning olla oma tegemistes edukad. Korraldame sihtturge tutvustavaid seminare ja kõrgetasemelisi visiite ning võtame vastu äridelegatsioone ja edastame infot EL hangete ja koostööpakkumiste kohta.

Kuna Aasia on üks olulisemaid piirkondi tänases ärimaailmas, on Kaubanduskoda juba aastaid teinud tööd selle nimel, et tuua seda piirkonda ettevõtjatele lähemale.

Nii alustati 2011. aastal Eesti-Soome-Rootsi koostööprojektiga BENCH, mille eesmärgiks oli soodustada ettevõtjate koostööd Hiina suunal ning mille raames toimus ka visiit Hiina.

2014. aastal korraldati koostöös EASiga kaks kontaktvisiiti Hiina (puidu- ja toidusektori ettevõtetele) ning koostöös Presidendi kantselei ja EASiga äridelegatsiooni visiit Jaapanisse. 2015. aasta alguses külastas Eestit kõrgetasemeline äridelegatsioon Jaapanist. Tegemist oli vastuvisiidiga, mille eesmärk oli kinnistada kahe riigi vahelisi häid suhteid ja arendada edasi koostöövõimalusi.

2015. aasta kevadel külastas Kaubanduskoda 33 ettevõtet Taiwanist, kellele korraldati individuaalsed kohtumised (B2B kohtumised) Eesti ettevõtetega ning toimus infopäev, kus tutvustati ärivõimalusi viies ASEANi riigis (Vietnam, Tai, Malaisia, Filipiinid ja Indoneesia).

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Samuti on Kaubanduskojal olnud suurepärane võimalus tuua koostöös Eesti Välisministeeriumiga arengukoostöö projekti raames Eestisse mitmeid äridelegatsioone ning korraldada kõrgetasemelisi visiite, et tutvustada Eesti majandust ja ettevõtluskeskkonda ning luua pikaajalised ärisuhted valitud arenguriikidega. Esialgsete plaanide kohaselt külastavad projekti raames Eestit 2015. aasta sügisel muu hulgas delegatsioonid Nepaalist, Myanmarist ja Indiast. 2015. aasta kevadel viis projekti raames korraldatud visiit ettevõtjad Myanmari.


EKSPORDI AKADEEMIA

KODA_CVI.indd2015. aasta sügisel käivitus Kaubanduskoja Ekspordi Akadeemia programm, mis võtab sihikule erinevad maailmajaod ja vähetuntud eksporditurgude tutvustamise. Sügisperioodi fookuses on Lõuna- ja Kagu- Aasia riigid (India, Indoneesia, Kamboža, Malaisia, Myanmar, Nepaal, Singapur, Tai, Vietnam). Osaleja saab põhjaliku ülevaate sihtriigi ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast ning ärikultuurist ja praktilisi näpunäiteid kohaliku turu kohta.

KONTAKT

Liis  Lehesalu
Rahvusvaheliste suhete koordinaator, Ekspordi Akadeemia
E-post: Liis@koda.ee
Tel: +372 604 009

Jana Silaškova
Projektijuht, Arengukoostöö projekt
E-post: Jana@koda.ee
Tel: +372 604 0083