line line line

Inna Ossiptšuk


inna ossiptsuk - CopyInna Ossiptšuk
on türgi keele ja kultuuri lektor Tallinna Ülikoolis alates aastast 1999. Ta on täiendanud ennast erinevates Türgi ülikoolides ( sh. Ankara Ülikoolis, Istanbuli Ülikoolis , Eges, Kocaeli jt.).

Türgi keelt lihtne õigesti rääkida, rakse on seda rääkida aga kaunilt. Grammatika imelihtsus (loe: loogilisus) versus Türgi territooriumil ajaloo jooksul eksisteerivate tsivilisatsioonide ja rahvuste kooslusest lähtuv keele eklektiline iseloom kujuneb võluvaks rütmiks, mida tahetakse: 1) kinni püüda; 2) akadeemilisel tasemel uurida.

Inna Ossiptšuk Eesti Teadusinfosüsteemis