Aasia Uuringute Koda Eestis Aasia Uuringute Koda Eestis

line line line

Aasia uuringute koda Eestis toob kokku erinevad Aasia suunal tegutsevad osapooled – ülikoolid, riigi, poliitikaid teostavad asutused, ettevõtjad ja kodanikuorganisatsioonid – panustamaks koos Eesti edusse Aasia suunal.

Ülikoolis

Eesti ülikoolid tegutsevad Aasia suunal teadus- ja õppetöös, pakkudes kestvale ja järjepidevale teadustööle toetuvaid süvateadmisi Aasiast. Õppejõud omavad nii isiklikke kui ka ametlikke kontakte ning tunnevad hästi kohalikke arusaamu ja käitumiskultuuri läbi oma kauase koostöö või pikkade perioodide kohapeal.

Riigis

Mitmesuguse koostöö edendamiseks Aasia partneritega on Eesti riik loonud erinevaid tugisüsteeme ja algatusi ning toetab sellesuunalise teadlikkuse tõusu ja kompetentside arendamist.

Ettevõtluses

Dünaamilises ja kiirestiarenevas Aasias on Eesti ettevõtjate esmasteks sihtturgudeks kujunenud Jaapan ja Hiina, kuid tegutsetakse ka teiste Aasia turgude suunas nagu Lõuna-Korea, Kagu-Aasia riigid ja India. Eestisse investeerimisvõimaluste ja koostöö otsimisel on aktiivsemad Hiina ettevõtjad. Akadeemia ja riik pakub ettevõtlusele tuge kontaktide leidmisel ja turuvõimaluste mõtestamisel.

Kodanikuühiskonnas

Mitmed Eesti kodanikuühendused on tegevad erinevates Aasia riikides. Koostöös kohalike organisatsioonidega tegeletakse peamiselt arengukoostöö raames keskkonna ja inimõiguste kaitse, tervishoiu- ja haridusteenuste parandamise ning õiglase kaubanduse teemadega. Lisaks on mitmed Eesti organisatsioonid keskendunud vabatahtliku töö vahendamisele.

 

Aasia ekspertide andmebaas