line line line

EASil on uus Hiina-suunaline teenuste pakett eksportööridele

EASi uue Eksport Hiina paketi teenused jagunevad laias laastus kolmeks – koondatakse vajalik info Hiina turule sisenemise kohta; pakutakse EASi logo 2011 sinine taustatakonkreetseid sihtturu teenuseid sealhulgas ekspordipartnerite taustakontrolli ja ekspordipartnerite otsingut; ja jagatakse infot Euroopa Liidu institutsioonide, eksporti toetavate asutuste ning teiste ettevõtlust ja kaubandust edendavate üksuste korraldatavate ja läbiviidavate ürituste kohta.

Siinjuures Eksport Hiina tugiteenus, mis koondab Hiina turule sisenemiseks vajalikku info pakub lisa EASi ekspordi käsiraamatule ‘Jah Ekspordile’ keskendudes just Hiina eripäradele ja reeglistikule. Esmakordselt on ettevõtjatel võimalik leida sihipäraselt koondatud Hiina sihtturgu puudutavat informatsiooni, mis aitab ennetada ja vältida Hiina ärikeskkonna mittetundmisest tulenevaid võimalikke ohte. Muuhulgas leiab kasulikku informatsiooni ekspordistrateegia koostamise, turule sisenemise võimalike viiside ja tolli ning maksueeskirjade kohta.