line line line

NATO eraldas toetuse TTÜ esitatud Aasia-Vaikse ookeani piirkonna julgeolekuprojektile

NATO on eraldanud alliansi mitmeaastase programmi „Teadus rahu ja julgeoleku nimel“ (Science for Peace and Logo with bordersSecurity) raames uurimistoetuse Tallinna Tehnikaülikooli Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskuse CAPS projektile  – „Globaalne arusaam NATOst  – väljavaated Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas“. Projekti esitas CAPS koostöös Canterbury Ülikooliga (Christchurch, Uus-Meremaa) ja Toledo Ülikooliga (Ohio, Toledo, Ameerika Ühendriigid).

Projekti peamiseks eesmärgiks on aidata alliansi NATO välise kuvandi süstemaatilisel jälgimisel ja kontekstipõhisel mõtestamisel. Selle all mõistetakse eelkõige organisatsiooni enese globaalseid ootusi ja kultuurifiltrit, mis mõjutab nende ootuste tajumist ja/või reaktsioone nendele. Projekti keskmes on alliansi viis globaalset partnerit Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas – Austraalia, Jaapan, Mongoolia, Uus-Meremaa ja Lõuna Korea. Hiljutise arenguna lisandus vaatluse all olevate paikkondade nimistusse ka Hiina Rahvavabariik, ehkki Hiina ei kuulu alliansi globaalsete partnerite  hulka.

Projekti hakatakse administreerima Tallinna Tehnikaülikooli Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskusest CAPS ja töörühma kuuluvate ekspertide seas on eriala juhtivspetsialistid dotsendid Natalia Chaban ja Svetlana Beltyukova ja professorid Martin Holland ja Christine Fox.