line line line

TLÜ Aasia teemalised kursused kevadel 2018

Head kevadsemestri algust!

Igal semestril pakub Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut oma tudengitele mitmeid põnevaid Aasia-teemalisi loengud ja seminare. Siin on valik kursustest, mida Aasia uuringute suund bakalaureuse- ja magistriastmes sel kevadel pakub.

LÄHIS-IDA KIRJANDUSED (HIL6582.HT), BA
Õppejõud: Helen Geršman, Tanno Tilgar, Gonca Kuzay Demir

Aine Lähis-Ida kirjandused on põnev ülevaade Lähis-Ida kirjanduste arengukäigust. Laiemat käsitlust leiavad Araabia ja Türgi kirjandus ning väiksemas mahus Heebrea vanem kirjandus. Tõlked paeluvatest Lähis-Ida luule ja proosa näidetest saadavad mõnusa lugemisena kogu kursust. Ainet võivad võtta kõik huvilised BA õppetasemelt.

LÄHIS-IDA ÜHISKONNAD (HIL6584.HT), BA
Õppejõud: Helen Geršman, Tanno Tilgar, Asad Azmat, Sandra Peets

Aine Lähis-Ida ühiskonnad algab sisevaatega islamieelse Araabia ühiskonnakorraldusse, jätkab islami tekkega seotud muutustega ja jõuab välja tänapäeva Türgi ja Iraani ühiskondadeni. Ainet võivad võtta kõik huvilised BA õppetasemelt.

CHINESE ECONOMY AND POLITICS (HIL6383.HT), BA
Course by Taru Salmenkari

The course introduces Chinese politics, its political system and political economy. The course focuses on Chinese decision-making processes, forms of political participation under that system and economic developments brought by changing policy lines. The course program consists of lectures and seminars with discussions. The students are expected to participate actively in discussions and write a final essay. This BA-level course is taught in English.

GROUP RESEARCH PROJECT IN CHINESE STUDIES (HIL6393.HT), BA
Course by Taru Salmenkari

How to do research about Asian topics? What is a good research question for my BA thesis? How to structure my thesis? What kind of sources can I use? For questions like these, this course will provide practice and instructions. During the course, each student will write and present to the group a research plan with a workable research question and an annotated bibliography. This BA-level seminar course is given in English.

AASIA FILOSOOFIA: BUDISTLIK EETIKA (HIL7264.HT), MA
Õppejõud: Alari Allik

Kursuse eesmärk on anda põhjalik ülevaade budistliku eetika alustest ja uurida lähemalt, milliseid vorme on see võtnud moodsas ühiskonnas. Igal kohtumisel käsitleme üht suuremat probleemide ringi (keskkond, seksuaalsus, vägivald, enesetapp) ja vaatleme, kuidas on neile lähenetud vanemas traditsioonis ning millised muutused on nende teemade käsitlemisel aset leidnud viimastel sajanditel nii Idas kui ka Läänes. Pöörame tähelepanu sellele, kuidas budistlik eetika püüab kõnetada erinevaid tänapäevaseid probleeme, ning kaardistame sisemisi pingeid erinevate budistlike traditsoonide sees.

CHINESE POLITICS AND SOCIETY (HIL7253.HT), MA
Course by Taru Salmenkari

The course focuses on various topics of Chinese society, politics and the political system. It introduces Chinese decision-making processes, forms of political participation and the impact politics has to everyday lives. It probes into Chinese politics and society, introducing the political system and its impact on ordinary people’s lives. The course program consists of lectures and seminars with discussions as a central learning method. The students are expected to participate actively in discussions and write a final essay. The MA-level course is given in English.

This course corresponds with the courses Political Participation in Contemporary China and Everyday Life in Contemporary China given in spring 2017. It is thus not open for students who have a grade from these courses.

SEMINAR IN ASIAN SOCIETIES AND POLITICS (HIL7262.HT), MA
Course by Taru Salmenkari

This course deals with key issues in East Asian politics. It introduces political systems and processes and their development in East Asian countries. A central theme will be democratization. Therefore, institutions, elections and party systems will have a central role. We will discuss how history and culture interact with political institutions which are modeled by Western ideas of politics. This MA-level course is given in English.

This course was lectured before under the title Politics in East Asia.

AASIA ÜHISKONDADE JA POLIITIKA SEMINAR: VÕIMU PRAKTIKAD (HIL7262.HT), MA
Õppejõud: Alexander Horstmann, Triinu Ossinovski, Karin Dean

Maailmaruumi mõtestamine läbi rahvusriikide kui ainsate võimukandjate prisma ei paku tänasel päeval enam piiride ülestele ning globaalsetele väljakutsetele vastamiseks sobivaid lahendusi. Seetõttu on debatt võimu ja valitsemise uutest vormidest kerkinud sotsiaalteadustes aktuaalsele kohale. Aasia riikides ja ühiskondades on võimu ja valitsemise vormid väga erinevad, leidub piiratud riiklusega alasid, kus keskvalitsusel puudub võimekus teatud teema või piirkonna üle valitseda, samas on riike, kus keskvalitsus kontrollib oluliselt suuremal määral igapäevaelu, kui see demokraatlikes riikides kohane oleks. Ainekursus keskendub seega piiratud ja piiritutele valitsemisvormidele, võimu erinevatele ilmingutele ning agentidele Aasia riikides ning ühiskondades. Klassikaliste keskvalitsusest lähtuvate valitsemisvormide kõrval leiavad käsitlust ka kodanikuühiskonna, vähemuste ning vastupanuliikumiste erinevad ilmingud Aasias, nende võim ja võimekus. Kursuse eesmärk on avada ning mõtestada olulisi Aasiat puudutavaid sotsiaal-poliitilisi teemasid läbi valitsemise erinevate tahkude.