line line line

Alari Allik

allikAlari Allik (PhD) on lõpetanud Helsingi ülikooli Jaapani uuringute magistrantuuri (2004) ja Tallinna ülikooli kultuuride uuringute doktorantuuri (2015) ning töötab hetkel TLÜ Humanitaarteaduste Instituudi Aasia uuringute suuna juhina. Ta on töötanud õppejõuna 1997. aastast ja lugenud erinevates ülikoolides kursusi jaapani kirjandusest, filosoofiast ja religioonist. Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses Jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna ülikooli kirjastuse bibliotheca asiatica sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō “Mägikodu” ja Fujiwara noTeika koostatud “Sada luuletust, sada luuletajat”, mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.

Alari Alliku hiljuti kaitstud väitekirjas “Multiple Selves of Chōmei/Ren’in / Minade paljusus Chōmei/Ren’ini teostes“ keskendutakse Kamo no Chōmei (dharma-nimega Ren’in, 1155-1216) teostele “Ülestähendusi erakuonnist” (Hōjōki, 1212) ja “Virgumismeele tärkamise kogu” (Hosshinshū, 1214). Neist esimene on kirjutatud esimeses isikus omaeluloolise tekstina, kus autor vaatab vanas eas tagasi elatud elule, teise aga on kogutud suur hulk budistlikke seletuslugusid (setsuwa), millest paljud on eeskujuks või hoiatuseks neile, kes on sihiks võtnud hea elu või surma. Autor analüüsib Kamo no Chōmei enesekirjutuse praktikaid ja pakub kirjaniku eluloo mõtestamiseks alternatiivi ajaloolise isiku kesksele eluloomudelile. Tegu on esimese Jaapani uuringutes kaitstud doktoritööga Eestis.

Alari Alliku doktoritöö valmis Tallinna Ülikooli vanemteadur Rein Raua ja Londoni Ülikooli professor Rajyashree Pandey juhendamisel. Oponendid olid Tallinna Ülikooli dotsent Eneken Laanes ja Tsuda kolledži (Jaapan) professor Saeko Kimura