line line line

MA tööd 2018/2019

SÜGIS

“Islamistide deradikaliseerumist ja eemaldumist soodustavad meetodid ja teemad kuue Euroopa riigi näitel”, Heidi Maiberg
Juhendaja: Elo Süld

Magistritöö eesmärk oli teada saada, milliseid deradikaliseerumist ja eemaldumist toetavaid meetodeid ja teemapüstitusi kasutatakse töös islamistidega. Selleks analüüsisiti kuue Euroopa riigi – Austria, Soome, Rootsi, Hollandi, Saksamaa ja Ühendkuningriigi – ekspertide ja kahe Euroopa Liidu institutsioonides töötava spetsialistiga tehtud intervjuusid.

Magistritöös anti teadlaste, deradikaliseerumisprogrammide loojate, sotsiaal- ja noorsootöötajatega tehtud intervjuude põhjal vastused küsimustele, milline on programmide ülesehitus, mis meetodeid tegevuste käigus kasutatakse ja mis teemasid käsitletakse. Analüüsiti ka Eesti olukorda deradikaliseerumist ja eemaldumist toetava praktika kujundamises.

Levinumad meetodid, mida inimestele deradikaliseerumise ja eemaldumise soodustamiseks pakutakse, on: äärmuslasele mentori määramine, kes toetab teda tugiisikuna kogu deradikaliseerumis- ja eemaldumisprotsessi vältel; sotsiaalse ja majandusliku abi pakkumine, mille hulka kuulub inimese toetamine tööturule naasmisel, kontaktide leidmisel ja hariduse omandamisel; vajadusel psühholoogilise ja religioosse nõustamise pakkumine. Tulemuste puhul oli üllatav, et religioosne nõustamine pole protsessi kohustuslik osa, vaid enamikul juhtudel sõltub selle pakkumine konkreetse indiviidi soovidest. Äärmuslastega käsitletavad jututeemad on peamiselt seotud identiteedi, kuuluvuse ja religiooniga.